موضوعات = بازخوانی، تحلیل و نقد نظرات؛
نقدی بر نقد دیدگاه ویلیام رو در باب تئودیسه جان هیک

دوره 28، شماره 109، فروردین 1402، صفحه 128-155

10.22081/jpt.2023.65313.1991

عالمه علامی؛ فرح رامین


مرگ‌اندیشی از دیدگاه علامه طباطبایی(رحمة الله علیه) و اروین یالوم

دوره 28، شماره 109، فروردین 1402، صفحه 156-181

10.22081/jpt.2023.65780.2008

سیده معصومه طباطبایی؛ نفیسه ساطع


همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی

دوره 27، شماره 108، دی 1401، صفحه 35-58

10.22081/jpt.2022.63931.1945

مریم اردشیر لاریجانی؛ سید جابر نیکو


بررسی الهیات علمی از دیدگاه آلیستر مک‌ گراث

دوره 27، شماره 108، دی 1401، صفحه 84-114

10.22081/jpt.2021.62218.1882

جواد قلی پور؛ یوسف دانشور نیلو


بازخوانی نمایشنامۀ پایان بازی اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم

دوره 27، شماره 108، دی 1401، صفحه 173-200

10.22081/jpt.2022.64718.1976

محمدباقر انصاری؛ احمد کامیابی مسک؛ شهلا اسلامی


تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی تنهایی وجودی و ارائۀ رهیافت‌های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا

دوره 27، شماره 107، مهر 1401، صفحه 7-31

10.22081/jpt.2021.61119.1846

رسول حسین پور تنکابنی؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی و نقد اعتبار قاعده‌ی لطف

دوره 27، شماره 105، فروردین 1401، صفحه 137-159

10.22081/jpt.2021.62033.1873

سید جابر موسوی راد


تجربۀ دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوتۀ نقد

دوره 26، شماره 104، دی 1400، صفحه 97-126

10.22081/jpt.2021.61539.1858

مریم علیزاده؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ وحید واحد جوان


نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌‌ای

دوره 26، شماره 103، مهر 1400، صفحه 172-199

10.22081/jpt.2020.52127.1523

سید محمد رضا حسینی؛ محمد امین میکائیلی؛ محمد طاهر یعقوبی