درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

نقد و نظر

 صاحب امتیاز

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

 زبان نشریه

 فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

 فصلنامه

 شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

 2716-960X

1026-8952

 کشور – شهر محل انتشار مجله

 ایران - قم

 سال آغاز انتشار مجله

1373

 وضعیت دسترسی آزاد به مجله

 

با توجه به اینکه تمامی مقالات این نشریه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این مجله مجاز می‌باشد.

 

 

 

CC- BY-NC

 

 

 

Creative Commons License

 

 

 

 

 

 هزینه داوری


سه میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789 ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه نقد و نظر) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری شود.

هزینه انتشار مقاله

 در صورت پذیرش نهایی مقاله،  نویسنده باید مبلغ هفت میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه نقدونظر) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نماید.

 

 قالب مقالات

 PDF

الگوی استناددهی

 APA

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نوع داوری

دوسو ناشناس
  رتبه علمی(کمیسیون نشریات حوزوی)

 علمی - پژوهشی