تماس با ما

ساعت پاسخ گویی کارشناس نشریه به سوالات:  10 الی 12 هر روز 

آدرس پستی: قم - پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات، فصلنامه نقد و نظر.

شماره تماس: 31156913 _025

پست الکترونیک: naqdvanazar1393@gmail.com

دبیر تحریریه: عیسی موسی زاده: isa.mousazadeh83@gmail.com

 

 


CAPTCHA Image