داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد ابراهیمی ورکیانی دانشگاه شهید بهشتی
حسین اترک دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
رحمان احترامی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دکترای تخصصی فلسفۀ اسلامی،تهران، ایران
خدیجه احمدی بیغش ایده پردازی و ارائه نظریات جدید؛ استادیار گروه قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی اخوان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مریم اردشیر لاریجانی گروه فلسفه اخلاق،دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
مصطفی آزادیان تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ابراهیم آزادگان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا اسعدی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدتقی اسلامی مدیر گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد اصغری سردبیر مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز
سید مهدی اعتمادی فرد معاون فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فریده آفرین بازخوانی، تحلیل و نقد نظرات؛ دانشیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه سمنان
اکبر اقوام کرباسی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ پژوهشکده فلسفه و کلام. مدیر گروه کلام.
رضا اکبری دانشگاه امام صادق علیه السلام
سید محمد اکبریان عضو هیئت علمی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا آل بویه تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم
علی الله بداشتی عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه قم
حسین الهی نژاد پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ مسئول پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
محسن الویری دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
منصور ایمانپور تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه شهید مدنی تبریز
مسعود امید دانشیار گرو ه فلسفه دانشگاه تبریز
مهدی امیدی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;
حمید امیرچخماقی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علی امیرخانی استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث
حبیب اله بابایی مدیر پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی
علی اکبر بابایی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ هیئت علمی دانشگاه علوم وحدیث
علی بیات دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا بیات دانشگاه تهران
محمدرضا بارانی دانشگاه الزهرا
محسن باقرزاده مشکی باف دکترای فلسفه
افضل بلوکی پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه
ذکریا بهارنژاد هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات وادیان گروه فلسفه وکلام
سعید بهمنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جلال پیکانی گروه فلسفه/ دانشگاه تبریز
یاسر پوراسماعیل پژوهشگاه دانشهای بنیادی
نعیمه پورمحمدی استادیار گروه فلسفه دین، دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
قاسم ترخان تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ عضو هیئت علمی گروه کلام و مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
احسان ترکاشوند مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر و استادیار گروه معارف
امداد توران تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه ادیان و مذاهب
غلامحسین توکلی دانشیار دانشگاه اصفهان
میثم توکلی بینا استادیار مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
محمد جاودان هیئت علمی
محمد صفر جبرئیلی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ عضو هیئت علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد جعفری تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ موسسه امام خمینی ره
مصطفی جمالی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی (مرکز پژوهشی منیر)
میکائیل جمالپور عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز
محسن جوادی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ عضو هیات علمی و استاد دانشگاه قم
غلامحسین جوادپور مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
رضا حاجی ابراهیم عضو هیأت علمی دانشگاه امیر کبیر
بهروز حدادی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه ادیان و مذاهب
عباس حیدری پور پژوهشگر و مدیر بخش قم مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی(فتوت)
حمید حسنی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه شهید مدنی تبریز
رسول حسین پور تنکابنی مسئله‌محوری و ایده‌پردازی. پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین حسن زاده
علی حسینی زاده دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
غلامحسین حسین زاده شانه چی مدیر - بنیاد فرهنگی امامت مشهد
سید محمد حسینی سورکی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ استادیار گروه فلسفه اخلاق - دانشگاه قم
ولی الله حسومی هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سهراب حقیقت تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه شهید مدنی تبریز
بهزاد حمیدیه عضو هیئت علمی
بهزاد حمیدیه
زهرا خزاعی دانشگاه قم
یاسر خوشنویس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
جواد دانش استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
یوسف دانشور عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی
مهدی ذاکری دانشیار دانشگاه تهران
اکبر راشدی نیا موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فرح رامین گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
حسینعلی رحمتی پژوهشگر، مدرس و محقق فلسفه اخلاق در حوزه و دانشگاه
یداله رستمی پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ استادیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
منصور رستمی پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ مدرس حوزه علمیه
محمدجعفر رضایی پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل‌بیت:(پژوهشگاه قرآن و حدیث)
عزالدین رضانژاد تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشیار جامعه المصطفی
محمد رعایت جهرمی استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
مهدی رعنائی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
اصغر رمضانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسن رمضانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیاوش رودگر عضو هیئت علمی
مصطفی زالی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ استادیار فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمد صادق زاهدی عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین
احمدرضا یزدانی مقدم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محسن زمانی محقق/پزوهشگاهِ دانش‌هایِ بنیادی
مهدی زمانی ایده پردازی و ارائه نظریات جدید؛، پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ دانشیار گروه فلسفه پیام نور واحد اصفهان
مهدی زندیه تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ فلسفه و کلام اسلامی
زهره سادات موسوی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه تهران. دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
نفیسه ساطع پژوهش‌محوری با تأکید بر پژوهش‌های تحلیلی و انتقادی؛ گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم
محمدتقی سبحانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
محمدباقر سعیدی روشن
محمد سوری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
احمد شاکرنژاد مدیر گروه اسلام و مطالعات معنویت / پژوهشکده اخلاق و معنویت
مرتضی شجاری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مهدی شجریان دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
روح الله شریعتی
رهام شرف هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان
حسام الدین شریفی حوزه علمیه قم
سید حسین شرف الدین هیات علمی / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
فاطمه شریف فخر هیئت علمی جامعة المصطفی
سید حسین شفیعی دارابی 1. گروه علمی آموزشی مطالعات قرآنی دانشگاه مجازی المصطفی ص 2. مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهرا ع
مسعود صادقی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمد صحاف کاشانی مسئله‌محوری و ایده‌پردازی. مدیر مرکز تخصصی کلام و ادیان . مدیر انجمن بین المللی اسلام و مسیحیت
محمود صیدی استادیار دانشگاه شاهد
مهدی صفائی اصل تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ معاون نهاد نمایندگی دانشگاه بوعلی سینا
محمود صوفیانی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز ،گروه فلسفه
سعید ضیایی فر استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدرضا ضمیری دانشگاه پیام نور.انجمن مطالعات اجتماعی
سید حسن طالقانی مدیر گروه مطالعات موضوعی، پژوهشکده کلام اهلبیت، پژوهشگاه قران و حدیث، قم
سید علی طالقانی دفتر تبلیفات مشهد
مصطفی عابدی جیغه دکتری فلسفه دانشگاه تبریز
بابک عباسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مهدی عباس زاده عضو هیئت علمی پژوهشکاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد علی عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
محمدرضا عبدالله‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مهدی عبدالهی مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
علی اکبر عبدل آبادی دانشگاه شهید بهشتی
عیسی عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ ومعارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مهدی عسگری دانش آموخته کارشناسی ارشد.
حمید عطایی نظری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسنعلی علی اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
شهاب الدین علائی نژاد مدرس حوزه با دکتری فلسفه اسلامی
ابراهیم علی پور مدیر گروه فلسفه
اسماعیل علی‌خانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید مهدی علیزاده موسوی پژوهشکده حج و زیارت
محمد فارسیات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
احمد فاضلی استادیار دانشگاه قم
حیدر فاطمی نیا مدرس رسمی فلسفه، کلام و عرفان. تدریس ، تصحیح و تعلیق بر کتب و نسخ قدیمی در رشته هیئت، ونجوم
حسن فتحی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسن فتحی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
حسن فتح زاده گروه فلسفه / دانشگاه زنجان
محمد فتحعلی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدی فدایی عضو هیأت علمی(4) گروه اخلاق و تربیت دانشگاه باقرالعلوم (ع)
علی فضلی دانشگاه ادیان و مذاهب
حسین فقیه تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ هیئت علمی
علی فقیه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد فنایی اشکوری استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
قدرت الله قربانی عضو هیات علمی
عامر قیطوری هیئت علمی دانشگاه رازی
جواد قلی پور تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ موسسسه امام خمینی
خلیل قنبری تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ دانشگاه ادیان و مذاهب
سید محسن کاظمی مطالعات تطبیقی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
مرتضی کربلایی دانشگاه ادیان و مذاهب
یارعلی کرد فیروزجایی گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشکده فلسفه و اخلاق دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم
علیرضا کرمانی گروه عرفان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
امید کریم زاده استادیار/دانشگاه شهید بهشتی- -پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
محمد تقی کرمی قهی مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه
رضا کوهکن مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
محمد مهدی گرجیان عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم
جواد لطفی مسئله‌محوری و ایده‌پردازی. دکتری فرقه های تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
صالح لطیفی استادیار
محمدفاکر میبدی استاد گروه قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه
عبدالمجید مبلغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد علی مبینی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ گروه فلسفه اخلاق، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد علی محمدی گروه علوم قرآنی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم ،ایران
میثم محمدامینی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
محمدتقی محمدیان محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بهروز محمدی منفرد عضو هیات علمی گروه فلسفه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بهروز محمدی منفرد استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
ابوالفضل محمودی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
سیدضیاء مرتضوی پژوهشکده فقه و حقوق - عضو هیئت علمی
سید حمید میرخندان هیئت علمی دانشکده دین و رسانه
محمد علی میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه
سید جمال الدین میرشرف الدین (شرف) مسئله‌محوری و ایده‌پردازی. دانش آموخته دکترای فلسفه محض دانشگاه تهران
علی میرعرب گروه اشاعه اطلاعات و دانش، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمود مروارید هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
محمدرضا مصطفی پور مؤسسه وحیانی اسراء
حمیدرضا مطهری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حمید رضا مظاهری سیف رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی
حامد مقدم حوزه علمیه قم
رضا ملایی دانشگاه باقرالعلوم ع، و مدیر گروه فلسفه بنیاد اسراء
مجید ملایوسفی هیئت علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد (جلال الدین) ملکی نویسنده
بیژن منصوری استادیار مرکز آموزش های عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی مهاجری استادیار پژوهشگاه دانش های بنیادی
محمد حسین مهدوی نژاد
حسن مهرنیا عضو هیأت علمی دانشگاه
معصومه موحدنیا دانشگاه قم
عیسی موسی زاده بازخوانی، تحلیل و نقد نظرات؛ محقق رسمی پژوهشکده فلسفه و کلام
سیده منا موسوی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ گروه شیعه شناسی دانشکده الهیات دانشگاه قم
هادی موسوی گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سیداکبر موسوی تنیانی دکترای شیعه‌شناسی، پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران
سید جابر موسوی راد تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
گذشته ناصر مسئله‌محوری و ایده‌پردازی. عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ذوالفقار ناصری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سعیده سادات نبوی تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ محقق رسمی مرکز ‍پژوهش های اسلامی معصومیه (س)
مهدی(کورش) نجیبی هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
منصور نصیری تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛ هیئت علمی/دانشگاه تهران، پردیس فارابی
حسین نعیم آبادی پژوهشگر
سید جابر نیکو بازخوانی، تحلیل و نقد نظرات؛ دانشگاه قم
رسول نوروزی فیروز عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیدعلی اکبر هاشمی دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم
حسین هوشنگی گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
وحید واحد جوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علیرضا واسعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسین واله استادیار دانشگاه شهید بهشتی
سید رضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسن یوسفیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی