برگزاری پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی

پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی از 23 تا 28 آذرماه از ساعت 8 الی 14 در مرکز همایش‌های غدیرقم واقع در چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم برگزار و بازدید برای عموم آزاد است.