دوره و شماره: دوره 7، شماره 28-27، تیر 1380، صفحه 2-520 
ارزشِ باورِ دینیِ عقلانى

صفحه 43-83

ریچارد سوین برن ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند


هنر خردورزى

صفحه 136-156

آنتونی کنی ترجمه اعظم پویا


معقولیت علمى؛ صورتمند یا غیر صورتمند؟

صفحه 157-182

جیانگ تیانجی ترجمه سعید ناجی


تعبیر تجربه ذِن

صفحه 183-205

سوزوکی دایستز تی تارو ترجمه ع. پاشایی


معرفت‌شناسى و باور دینى

صفحه 206-223

لوئیس . پی پویمن ترجمه ایرج احمدی


علامه طباطبایى و الهیات فلسفى معاصر

صفحه 412-426

محمد لگنهاوسن ترجمه منصور نصیری


سرچشمه‌هاى فلسفه اسلامى

صفحه 427-445

یان ریچارد نتون ترجمه جواد قاسمی


هرمن وایل و یگانگى معرفت

صفحه 491-519

جان آرچیبالد ویلر ترجمه محمدرضا عسجدی