دوره و شماره: دوره 6، شماره 22-21، زمستان 1378، صفحه 2-394 
11. معرفت اخلاقى

صفحه 268-276

جفری سیر - مک کارد ترجمه ابوالقاسم فنایی


15. معناى «خدا»

صفحه 352-373

مایکل دورانت ترجمه مرتضی قرایی


17. مدعیات الهیات

صفحه 382-394

ای. جی. آیر ترجمه اعظم پویا