مجوز

اعتبار نامه

 

به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

اساسنامه

 فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات

مقدمه

بی‌تردید، تفکر گرانبهاترین گوهری است که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است. آدمی فرایند تفکر را با حیرت و پرسش آغاز کرده و با آزمون و خطا می‌کوشد تا مرحلۀ شک و حیرت را پشت‏سر گذارد و به گمشدة خود؛ یعنی یقین، دست پیدا کند. شاید بتوان گفت عمل تفکر به تعداد آدمیان متعدد و متکثر است، این تعدد و تکثر منشأ تضارب آرا و صیقل یافتن اندیشه‏هاست. بزرگترین دانشمندان همواره ثمربخش‏ترین و مهم‏ترین اندیشه‏های خود را پس از تعامل و تضارب با آرا و انظار رقیب پرورانده‏اند و در کوره نقد دیگران پخته، سپس آن را عرضه کرده‏اند. بنابراین، نظر همواره باید قرین و جلیس نقد شود تا به ثمر نشیند.

تفکر و اندیشه از هر سنخ و نوع که باشد از قاعدۀ پیش‏گفته مستثنا نیست. بلکه باید گفت: نقد آرا و انظار در حوزۀ فلسفه، کلام و اندیشۀ دینی به دلیل ماهیت این سلسله از مباحث، اهمیت دو چندان دارد. در حوزۀ اندیشة دینی و دین‏پژوهی توجه به نقد، چه از منظر بیرونی و چه از منظر درونی، پدیده‏ای نوظهور نیست. بلکه سیرۀ مستمره دانشمندان و فرهیختگان در طول تاریخ بوده است.

ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و به‌دنبال آن وسعت یافتن دایرۀ عرضۀ اندیشه دینی، جلب توجه متفکران و اندیشمندان جهان به آموزه‏ها و تعالیم اسلامی و به موازات آن سرازیر شدن سیل شبهات و اندیشه‏های رقیب به عرصۀ جامعه، همه و همه، ضرورت نقدونظر در عرصه تفکر فلسفی و اندیشة دینی را بیش از پیش برای متفکران جامعه ما و به‌ویژه، عالمان دینی آشکار ساخت.

بر کسی پوشیده نیست که نقدونظر در باب هر مسئله‏ای فرع بر شناخت درست و دقیق آن مسئله است، به‏ویژه اگر نقد معطوف به قلمروها و حوزه‏های ناشناخته و کمتر شناخته شده باشد. بدین ترتیب پیش از نقد باید افکار رقیب و اندیشه‏های او را به درستی شناخت و سپس آن را نقد کرد. این دو وظیفه مهم دینی، یعنی شناساندن دقیق و درست آرا و انظار رقیب به‏ویژه در حوزۀ فلسفه و الاهیّات و نقد و بررسی آنها وظایفی‏هستند که مجله نقدونظر در عرصه اندیشه و تفکر به عهده گرفته است.

ازاین‏رو، می‌توان نقدونظررا مجله‏ای در حوزۀ فلسفه و الاهیات دانست که می‏کوشد تا با طرح مسئله‏های جدید و نیازهای نوآمد، ژرف‏کاوی و اندیشه‏ورزی در عرصه دین‏پژوهی تقویت گردد و بر آن است که دیدگاه‏های جدید و نقدهای عالمانه در قلمرو مسائل دینی را در معرض دید خوانندگان فرهیخته قرار داده و آوردگاه جدّی آرا و انظار و نقد و بازخوانی اندیشه‏ها باشد.

· فصل اول: کلیات

ماده 1-تاسیس

فصلنامه تخصصی نقدونظر، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- که در این اساسنامه «مجله» خوانده می‌شود -در تاریخ 10/10/1373 برای مدت نامحدود و در شهر مقدس قم، تأسیس می‌شود. این مجله می‌تواند در صورت گسترش از فصلنامه به ماهنامه تبدیل شود و همچنین اقدام به انتشارِ ویژه‌نامه‌هایی در حوزۀ تخصصی «فلسفه و الاهیات»،کند و در صورت امکان و لزوم، به انتشار محتوای مقالات در فضای مجازی و اینترنتی اقدام نماید.

ماده 2-شناسنامه مجله

نام مجله، نقدونظر؛ و زمینه و موضوع انتشارآن فلسفه و الاهیات وزبان (انتشار) مجله، فارسیاست. گروه مخاطب مجله،  فضلا و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و محققان آشنا به مباحث دینی و فلسفی‌اند.مجله نقدونظر‌، هر سه ماه‌ یک بار(فصلی ) منتشر می‌شود.

ماده3- اهداف

الف) تعمیق و تقویت پژوهش‏های فلسفی ـ الاهیاتی و کلامی؛

ب) شناساندن مسائل جدید در حوزه فلسفه، الاهیّات و دین‌ورزی و ارائه دستاوردها و یافته‌ها و تولیدات فکری اندیشمندان و محققان؛

ج) ارائه نقدهای عقلی و نقلی بر آرا و انظار متفکران در حوزه‌های مختلف الاهیات و فلسفه؛

د) پاسخ‏یابی برای پرسش‏های فلسفی و کلامی از منظر دینی؛

ه‍) عقلانی‏سازی اندیشۀ دینی و تعمیق آن و تلاش برای وارد ساختن دین به عرصۀ زندگی  واقعی. 

ماده ۴- سیاست‏ها

الف) تأکید بر مقالات تألیفی؛

ب) در نظر گرفتن پیش‏زمینه‏های فکری و سطح فهم مخاطبان مجله؛

ج) تضارب آرا میان اندیشمندان و فرهیختگان؛

د) نوآوری و نواندیشی و تأکید بر نظریه‏پردازی و تولید اندیشه؛

ه‍)پرهیز از خودشیفتگی فکری، تعصب، جزم، جمود، پیش‏داوری، خرافه‏گویی و التقاط؛

و) حفظ انصاف نسبت به صاحب‏نظران و حفظ حیثیت و حرمت نویسندگان.

ماده ۵ - تابعیت سازمانی

این مجله وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و تحت اشراف ونظارت پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌چاپ و منتشر می‌شود.

· فصل دوم: ارکان مجله

ماده ۶ - مدیر مسئول

مدیر مسئول مجله، به پیشنهاد مدیر پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی و با تصویب و تأیید ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، منصوب می‌شود.

ماده 7- هیأت تحریریه

هیأت تحریریه بر اساس ضوابط کمیسیون بررسی نشریات علمی، از سوی مدیر مسئول تعیین خواهند شد.

ماده8 -سردبیر

سردبیر از سوی مدیر مسئول و با تأیید ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منصوب می‌شود.

ماده 9-مدیر اجرایی

مدیر اجرایی توسط سردبیر و با تأیید مدیر مسئول‌ تعیین می‌شود.

ماده 10:مدیر اجرایی، می‌تواند از برخی افراد به صورت نیمه وقت و یا آزاد - به ویژه در بخش‌های تحریریه و هنری- و ترجیحاً از همکاران و محققان پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، بهره گیرد.

· فصل سوم: وظایف و اختیارات

ماده 11- وظایف و اختیارات مدیر مسئول

 1. تعیین تعداد اعضای تحریریه؛
 2. انتصاب و عزل هیئت تحریریه و سردبیر؛
 3. پیشنهاد خط مشی کلی مجله با توجه به اهداف و استراتژی کلان پژوهشگاه؛
 4. نظارت بر محتوا و جهت‌گیری‌های مجله در راستای اهداف تعیین شده؛
 5. تأیید نهایی مطالب مجله و پاسخ‌گویی در برابر مطالب آن به ویژه در موارد دعاوی حقوقی؛
 6. مدیر مسئول، مسئولیت مندرجات مجله را بر عهده خواهد داشت.

تبصره: در غیاب مدیر مسئول، با حکم ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،کلیه وظایف مندرج در ماده 11، موقتاً بر عهده سردبیر مجله خواهد بود. این مدت از سه ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورت لزوم تا شش ماه توسط ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قابل تمدید است.

ماده 12- وظایف و اختیارات سردبیر

سردبیر باید دارای تحصیلات و رتبه علمی/ سوابق پژوهشی قابل قبول و معتبر باشد و اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:

 1. مدیریت و سازماندهی علمی و اجرایی مجله و تهیه و تنظیم محتوای مجله بر اساس خط مشی‌ها و اهداف تعیین‌شده؛
 2. برنامه ریزی علمی سالانه و تلاش در انتشار به‌هنگاممجله؛
 3. پیشنهاد اعضای هیأت تحریریه به مدیرمسئول؛
 4. تشکیل و اداره جلسات تحریریه؛
 5. تهیه سرمقاله؛
 6. ارتباط با مراکز، شخصیت‌ها و نشریات علمی در حوزه مطالعات اسلامی – سیاسی؛
 7. برنامه‌ریزی به منظور معرفی مطلوب مجله به مخاطبان؛
 8. ارایه گزارش فعالیت‌های مجله به مدیرمسئول؛
 9. تعیین مدیر اجرایی و نظارت بر فعالیت‌های وی؛
 10. بررسی و تصویب خط مشی کلی و محورهای محتوایی مجله و اولویت‌گذاری آنها؛
 11. همکاری با سردبیر در راستای ارتقای علمی مجله؛
 12. همکاری در ارزیابی مقالات؛
 13. تصویب آئین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز؛
 14. پیشنهاد تغییر اساسنامه و تشکیلات مجله و سازمان اداری آن به مدیرمسئول.
 15. تشکیل جلسات هیأت تحریریه با هماهنگی و حضور سردبیر، طبق آیین‌نامه داخلی که به تصویب هیأت تحریریه خواهد رسید، و تنظیم دستور جلسات هیأت تحریریه؛
 16. تنظیم صورت جلسات و ارسال آن به مدیرمسئول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه؛
 17. پی‌گیری مصوبات هیأت تحریریه؛
 18. پی‌گیری در جذب مقالات؛
 19. اطلاع‌رسانی و بیان هدف، چارچوب و نحوه تهیه مقالات به مولفان؛
 20. پی‌گیری اعمال نظرات ارزیابان توسط مولفان مقالات؛
 21. انجام امور محوله توسط مدیرمسئول و سردبیر؛
 22.  دریافت مقالات و ارسال پاسخ هیأت تحریریه یا سردبیر برای نویسندگان؛
 23. ارسال مطالب تصویب شده به طور منظم و براساس برنامه زمان‌بندی شده توسط مدیرمسئول؛
 24. توزیع مجله بر اساس خط‌مشی‌ها و برنامه‌های تصویب شده توسط مدیر مسئول؛
 25. رسیدگی به حساب‌های مالی مجله و گزارش منظم آن به مدیرمسئول؛
 26. نظارت بر امور داخلی مجله، و اداره کارکنان فنی و هنری، مالی، اداری و خدماتی.

ماده 13- وظایف و اختیارات هیئت تحریریه

ماده 1۴- وظایف و اختیارات مدیر اجرایی

· فصل چهارم: منابع مالی

ماده 1۵-منابع مالی مجله در قالب  بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد مدیراجرایی و پس از تأیید سردبیر و ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیتصویب می‌شود، از سوی معاونت امور اداری و مالی پژوهشگاه و از سرفصلِ هزینه‌های مصوب، پرداخت می‌شود.

ماده 1۶-مجله توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و توزیع می‌شود و وجوه حاصل از فروش مجلات مستقیماً به حساب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، واریز می‌شود.

· فصل پنجم: انحلال و توقف انتشار مجله

ماده 17-مجله تنها با پیشنهاد سردبیر یا مدیر مسئول و در صورت تصویب ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، منحل شده و یا انتشار آن متوقف می‌شود.

· فصل ششم:  تصویب اساسنامه

ماده 18-این اساسنامه در 18 ماده، ویک تبصره، در تاریخ 10/10/1373 به تصویب ریاستدفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رسید و از همان زمان لازم‌الاجراست، اصلاحات بعدی در اساسنامه به پیشنهاد مدیرمسئول و یا سردبیر انجام می‌شود و با تصویب ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قطعیت می‌یابد.