دوره 23 (1397)
دوره 22 (1396)
دوره 21 (1395)
دوره 20 (1394)
دوره 19 (1393)
دوره 18 (1392)
دوره 17 (1391)
دوره 16 (1390)
دوره 15 (1389)
دوره 14 (1388)
دوره 13 (1387)
دوره 12 (1386)
دوره 11 (1385)
دوره 10 (1384)
دوره 9 (1383)
دوره 8 (1382)
دوره 7 (1380)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1378)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1375)
دوره 1 (1373)

آمار

تعداد دوره ها 24
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 762
تعداد نویسندگان 578
تعداد مشاهده مقاله 288,905
تعداد دریافت فایل مقاله 239,662

دانلود الگوی فصلنامه: قالب و الگوی ارسال مقالات فصلنامه نقدونظر

یادآوری:

1. مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) به‌تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما الزامی می باشد.

 2. به مقالاتی که در قالب و الگوی فصلنامه ارسال نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3. پس از تأیید اولیه مقاله توسط سردبیر، نویسنده بابت ارزیابی مقاله مبلغ یک میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه نقدونظر) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری  نماید.
4. در صورت پذیرش نهایی مقاله نیز  نویسنده باید مبلغ دو میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه نقدونظر) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نماید.

5. به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

 

صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

مدیر مسئول:
  محمدتقی سبحانی

سردبیر:
  محمدعلی مبینی

اعضای هیات تحریریه:
  علیرضا آل‌بویه   سیدرضا اسحاق‌نیا   رضا برنجکار   محسن جوادی   حسن رمضانی   محمد لگنهاوسن   احمد واعظی

دبیر تخصصی:
  عیسی موسی زاده

کارشناس نشریه:
  سعید لطفی


شاپا چاپی: 1026-8952

شاپا الکترونیکی: 2716-960X