هزینه داوری: یک میلیون ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

(واریز هزینه داوری و انتشار مقاله به شماره کارت 0789 5000 9977 6037)

  فصلنامه نقد و نظر به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 98، تابستان 1399، صفحه 1-184 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1062-8952
شاپا الکترونیکی
2716-960X

ابر واژگان