کلیدواژه‌ها = نفس
تعداد مقالات: 20
1. بررسی رؤیا از دیدگاه ارسطو و ابن‏ سینا

دوره 25، شماره 99، پاییز 1399، صفحه 75-96

10.22081/jpt.2020.57547.1724

محمدحسین مختاری


2. رابطه نفس و بدن از منظر دکارت و مرلوپونتی

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 108-131

10.22081/jpt.2018.66268

فرح رامین؛ راضیه شفیعی؛ حسین حسینی امین


3. فخر رازی و میراث سینوی در مسئله کلام الهی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 108-127

10.22081/jpt.2017.65176

مرضیه صادقی رشتی


4. شخص کامل از دیدگاه فخر رازی

دوره 22، شماره 85، بهار 1396، صفحه 89-113

10.22081/jpt.2017.63751

ابراهیم نوری؛ ناصر جهانشاهی جواران


5. نقش حرکت جوهری در تکامل انسان

دوره 20، شماره 79، پاییز 1394، صفحه 156-175

ابراهیم علیپور؛ عسگر دیرباز


6. استعاره‌های تن در مثنوی

دوره 18، شماره 69، بهار 1392، صفحه 153-175

ابراهیم علی پور


7. اصول صدرایی در معاد جسمانی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 32-62

علیرضا کرمانی


8. نظریۀ جسمانیت نفس در تفکر اسلامی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 151-180

بهرام علیزاده


9. تبیین معاد جسمانی و یگانگی نفس و بدن

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 63-93

عسگری سلیمانی امیری


10. مشکلات رابطۀ نفس و بدن: مقایسه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 2-31

عبدالرسول عبودیت


12. وحدت یا دوگانگی نفس و روح از منظر اسلام

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 125-145

غلامرضا پرهیزکار


14. نفس و روح از نظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 103-124

محمد بیابانی اسکویی


16. نفس و ابعاد و مراتب آن از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 18-46

عبدالله نصری


17. نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 170-180

علیرضا اسعدی


18. نفی تک ‌ساحتی و میرا‌ بودن ‌‌آدمی در قرآن

دوره 15، شماره 59، پاییز 1389، صفحه 121-150

علیرضا آل بویه


19. نفس و بدن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1389، صفحه 151-178

منصور نصیری


20. شعاع اندیشه در شعار بی‌منطقی: نقدی بر یک تحلیل

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 67-126

ترجمه منصور نصیری