نفس و روح از نظر میرزا مهدی اصفهانی

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی دربارۀ نفس و بدن نقل و بررسی می‌شود، در این راستا ضمن اشاره به مباحثی همچون معنا و حقیقت روح و نفس و تفاوت آن دو، راه شناخت و معرفت روح، اقسام روح و نفس، نیازمندی نفس به بدن و نقش روح و نفس در حقیقت انسان، به مراحل و چگونگی شکل‌گیری و خلقت انسان (موجود مرکب از روح و بدن)،‌ جوهر اصلی وجود انسان (طینت روح و بدن)، خلقت روح و نقش آن پیش از بدن (عالم ارواح)، خلقت بدن و ترکیب روح و بدن (عالم ذرّ)، جریان روح و بدن در اصلاب ارحام، نفس و بدن در رحم مادر، نفس و روح در دنیا، نفس و روح در برزخ، نفس و روح در قیامت و بهشت و جهنم پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soul and Spirit in Mīrzā Mahdī Eṣfahānī's View

نویسنده [English]

 • Mohammad Biabani Oskouee
چکیده [English]

In this paper, I will talk about Mīrzā Mahdī Eṣfahānī's views about the soul and spirit. He takes the terms "nafs" (soul) and "ruh" (spirit) to refer to the dark part of the humans which is devoid of consciousness. He takes the soul to be a material entity with three dimensions and space-time. In his view, ruh is essentially dark and non-conscious, but through divine will, it comes to possess the light, knowledge and volition. I will proceed to compare Mīrzā Mahdī Eṣfahānī's view with some narrations (hadiths). Then I will talk about ways of knowing the spirit; Mīrzā Mahdī Eṣfahānī maintains that the only way to know the spirit for people in generall is deep sleep, the various types of which will be examined here. Next I will talk about the types of soul in Quran in his view and the mutual needs of the spirit and body. The next section is dedicated to the arguments for the materiality of the soul and in the final sections, issues about how the body and the soul are combined in different worlds will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mīrzā Mahdī Eṣfahānī
 • soul
 • spirit
 • Human Essence
 1. ابن‌ شهرآشوب، محمد بن علی، (1376ـ1956م) مناقب آل ابی طالب، تحقیق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، نجف الاشرف: مکتبة الحیدریة.
 2. احمد بن فارس، ابو الحسن، (1404ه‍.ق) معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
 3. اصفهانی، میرزا مهدی، (بی‌تا) ‌انوار الهدایة، مشهد:کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، نسخۀ خطی.
 4. ـــــــ ، ابواب الهدی، (1387) ترجمه، تحقیق و تعلیق: حسین مفید، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.
 5. ـــــــ ، الخصال، (1403ه‍.ق) تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
 6. ـــــــ ، حجیة القرآن(تقریرات درس میرزا، محمود بن غلامرضا المشهدى)،(1370ه‍.ق(تاریخ وقف شرعى))، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوى(ع) ، نسخۀ خطی.
 7. ـــــــ ، ‌معارف القرآن، (بی‌تا) تقریر علی اکبر صدرزاده، قم: کتابخانه موسسه معارف اهل بیت(ع) نسخه خطی.
 8. ـــــــ ، مناصب النبی، (بی‌تا) تقریر محمود حلبی، قم: کتابخانه موسسه معارف اهل بیت(ع)، نسخۀ خطی.
 9. صدوق، محمدبن علی (شیخ صدوق)، (بی‌تا) التوحید، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی.
 10. طباطبایی، سید محمد حسین، (1393ه‍.ق) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان.
 11. قزوینى، شیخ مجتبى، (1387)بیان الفرقان، قزوین: حدیث امروز.
 12. مجلسی، محمد باقر، (بی‌تا) بحار الانوار، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 13. مطهری، مرتضی، (1384) مجموعه آثار استاد شهید مطهری تهران: انتشارات صدرا، چاپ هشتم.
 14. یگانه، قاسم، (بی‌تا) معرفت نفس، قم: کتابخانه موسسه معارف اهل بیت(ع)، نسخه خطی.