دوره و شماره: دوره 8، شماره 30-29، فروردین 1382، صفحه 27-451 
معناى زندگى

صفحه 27-37

سوزان ولف ترجمه محمدعلی عبداللهی


حقیقت، جَعْل، و معناى زندگى

صفحه 38-91

دیوید ویگینز ترجمه مصطفی ملکیان


پـوچـى

صفحه 92-107

تامس نیگل ترجمه حمید شهریاری


در بى معنایى معنا هست

صفحه 108-123

والتر. تی. استیس ترجمه اعظم پویا


قلمرو فلسفه

صفحه 124-140

جی . جی . سی. اسمارت ترجمه مرتضی فتحی زاده


دین به زندگى معنا مى بخشد

صفحه 141-148

لوییس هاپ واکر ترجمه اعظم پویا


خیر انسان

صفحه 184-216

جی . اچ . فُن رایت ترجمه علیرضا آل بویه


آثار جدید درباره معناى زندگى

صفحه 266-313

تدئوس متز ترجمه محسن جوادی


نقد و بررسى کتاب اخلاق اصالت

صفحه 319-357

محمد لگنهاوسن ترجمه منصور نصیری


عدل الهى

صفحه 372-409

غلامحسین توکلی