دوره و شماره: دوره 27، شماره 108، دی 1401، صفحه 1-203 
سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی

صفحه 115-146

10.22081/jpt.2022.64555.1966

جلال پیکانی؛ زینب انجم شعاع؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ مهدی خادمی