دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺪن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1394

علی بیات


2. هک کردن از منظر اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1395

علیرضا آل بویه؛ زینب آل بویه


3. کثرت نوعی انسان از منظر صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1395

نرگس موحدی


4. نگرش های متعدد صدرا در تبیین رابطه انسان و خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1395

خدیجه هاشمی


5. بازخوانی قواعد وشرائط تاویل از دیدگاه قاضی نعمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398

10.22081/jpt.2019.67120

غلامعباس عشرتی


6. معرفت شناسی اختلاف نظر و شواهد مرتبه ی بالاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67491

امید کریم زاده


7. طبقه‌بندی علت فاعلی در نظام صدرایی و بررسی نوآوری وی در فاعل بالتسخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67492

معصومه موحدنیا


8. اعتبار شهودهای اخلاقی: نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67493

سحر کاوندی


9. تأثیرمتقابل ملکات نفسانی ومعرفت از نگاه خواجه نصیرادین طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67494

نرجس رودگر؛ ابراهیم علی پور


10. بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.54730.1630

منصور نصیری


11. مغالطه طبیعت گرایانه از منظر جورج مور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67496

فرشته ارجمند


12. راه حلی برای مسألۀ قدیمی تبیین تشکیک عَرْضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67497

هادی موسوی


13. خود اخلاقی در رند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67498

رهام شرف


14. گرامر دینی از منظر فیلیپس و نقد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67499

شهاب شهیدی؛ منصور نصیری


15. واقعیت‌ها و مسائل نظریه‌های ادراک حسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67500

یاسر پوراسماعیل


16. عرضه و بسته بندی معنویت در بازار مصرف سرمایه داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.576.1134

رسول حسین پور؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


17. مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه‌ ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.588.1136

زین العابدین فرهادی؛ مسعود صادقی؛ حسن قنبری


18. معناشناسی «خوب» از نظر ناول‌اسمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.43408.1144

حسین اترک؛ شبنم صفری


19. نقد و بررسی مسئله رنج در نظریه معنویت و عقلانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.43412.1145

سید محمد اکبریان


20. نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.44139.1169

حسن رهبر؛ شمس الله سراج؛ سید یحیی یثربی


21. بازگفت منطقی و بررسی ادله ضرورت دین از دیدگاه حکمای شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.67506

شمس الدین گودرزی بروجردی


22. مفهوم شناسی اصطلاح امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.44464.1186

سید علیرضا عالمی؛ نعمت الله صفری فروشانی


23. اختلاف نظر و مساله تقارن معرفتی: علیه دیدگاه وزن دهی برابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.44567.1192

امید کریم زاده


24. سکولاریزاسیون معنویت و بازتعریف معنویت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.45284.1200

بهزاد حمیدیه


25. چیستی تمدن در فلسفه (مروری بر عناصر ماهوی تمدن در نظریات فیلسوفان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.45302.1202

حبیب اله بابایی


26. اعتیاد اینترنتی از منظر اخلاقی و آسیب‌های اخلاقی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.45457.1216

علی اکبر شاملی؛ علیرضا آل بویه


27. اهمیت تعهدات فراهنجاری آرمان علم غیرارزش‌بار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46045.1229

میثم محمدامینی


28. کلمه الهى: واسطه پیدایش موجودات در مسیحیت و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46085.1231

شهرام پازوکی


29. استنتاج بهترین تبیین و مسئلۀ توصیفِ استدلال‏های استقرایی، بررسی دیدگاه لیپتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46653.1270

منصور نصیری


30. نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46791.1281

سیدعلی اکبر هاشمی؛ حبیب اله بابایی


31. مفهوم ضرورت در نظریۀ اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46830.1284

محمد علی مبینی


32. کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.47838.1327

قدرت الله قربانی


33. پارادایم‌های فلسفی- الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.47922.1331

ذوالفقار ناصری؛ منصور نصیری


34. نظریّه تفسیری بافت‌گرایانه قرآن؛ نگرانی‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2018.50112.1425

سید محسن کاظمی


35. معرفت و علائق انسانی؛ جستاری دربابِ نسبت دو مقوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.51997.1512

محمدرضا اسمخانی؛ حسین شیخ رضایی


36. نظریه تعاملی معرفت دینی و علمی تبیین نسبت نظریه آیت‌الله جوادی آملی با مبحث «علم دینی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.55254.1645

محمد فتحعلی خانی


37. لغزش معناشناختی در نظریات اخلاقی غایت‎گرا با تأکید بر نظریۀ اخلاقی آیت الله مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2018.50516.1443

محمد علی مبینی؛ علیرضا آل بویه


38. حل تعارضات اخلاقی در تجربه پدیدارشناسانه ماندلباوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50072.1424

حسن فتح زاده؛ علیرضا ضمیری


39. بررسی استدلال مستقیم بر نفی مسئولیت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.49724.1403

جواد دانش؛ ابراهیم علی پور


40. مفهوم "توانایی" و راهکار شرطی مور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.49955.1420

بهرام علیزاده


41. نقد انتقادات شیخ مفید بر دیدگاه انسان‌شناختی شیخ صدوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50048.1423

اصغر رمضانی؛ علی الله بداشتی


43. واکاوی تحلیلی مسئله‌ی گرتلر درباره‌ی معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفه‌ی ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2018.50253.1433

علیرضا مازاریان


44. رویکرد باطنی شهید ثانی به شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.51025.1471

حامد آل‌یمین؛ محمد سوری؛ سیدمحمدرضا موسوی فراز


45. عرفان مدرن چالشی نوین در برابر عرفان اسلامی (بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان شناختی آن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.49589.1400

محمدجواد رودگر


46. کارکردها و چالشهای حکمت عملی از دیدگاه حکما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50140.1426

حسام الدین شریفی


47. بررسی و نقد نظریه محقق اصفهانی (کم‍پانی) درباره معاد جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50835.1459

سیدرضا اسحاق‌نیا


48. تحلیلی انگیزه‌شناختی از شکاکیت هیوم و تأثیر آن بر شهرت هیوم به الحاد: کوششی برای رفع اتهام شکاکیت از هیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50350.1436

فریده لازمی؛ جلال پیکانی


49. تصورپذیری و توجیه باور وجهی؛ دفاع از مدل یبلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.49926.1430

مسعود ضیاء علی نسب پور


50. سیر تطوّر برهان حدوث و قدم در کلام امامیّه از آغاز تا مکتب بغداد متقدّم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.51571.1492

حمید عطایی نظری


51. تحلیلی بر استدلال های سلفیان در تقدم احکام نقل بر احکام عقل با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50523.1444

حمزه علی بهرامی


52. ارزیابی و نقد نوآوریهای شاه ولی الله دهلوی در حوزه خلافت و امامت شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.51139.1476

سید محمد مهدی حسین پور؛ عبدالحسین خسروپناه


53. بررسی نفس‌شناسی قاضی‌سعید قمّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2018.52397.1535

ذوالفقار ناصری


54. رابطه نفس و بدن(دکارت،مرلوپونتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.51032.1472

فرح رامین؛ راضیه شفیعی؛ حسین حسینی


55. بررسی دیدگاه استاد مطهری درباره فطرت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.52051.1517

بیژن منصوری


56. کارکردگرایی نقش و زندگی پس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50786.1454

مهدی غیاثوند


57. نقش فضیلت عقلانی تواضع فکری در فرایند استنباط حکم شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2019.53257.1580

مهدیه تک فلاح؛ علیرضا آل بویه؛ سید محمدرضا آیتی


58. بررسی انتقادی دیدگاه فنایی درباره حجیت ظنون عقلی (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2019.54167.1612

حسین کامکار


59. نقادی اخلاق باور کلیفورد بر محور اصل عدالت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2019.51140.1479

مهرداد صفری ابکسری؛ منصور نصیری


60. تاملی درباره‌ی استلزام هرمنوتیکی پیش‌داشت کمال‌یافتگی نزد گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2018.51861.1502

محمد رعایت جهرمی؛ رضا مقراضچی


61. پاسخ به مسئله‌ی گرتلر درباره‌ی معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفه‌ی ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50254.1434

علیرضا مازاریان


62. کاوشی در ابعاد کلامی نظریه «حق الطاعة»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.51153.1477

حسین علی سعدی؛ behnam talebitadi


63. «امت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.51150.1478

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ حبیب اله بابایی


64. شرح دیدگاه ویلیام آلستون دربارة ادراک عرفانی و نقد آن بر اساس آرای هوسرل و مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53030.1569

عیسی نجفی؛ کمال ملکیان


65. نقش فرهنگ در شبکه معرفت دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53458.1586

قدرت الله قربانی


66. عوامل انگیزشی وحدت‌بخش برای نیل به یکپارچگی ایده‌آل در تمدن از دیدگاه علامه‌جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53677.1590

علی اسدیان شمس؛ عبدالله نصری


67. تأملی بر جایگاه حقوق طبیعی در منظومه فکری استاد مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53898.1597

بیژن منصوری


68. بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّن از منظر ابن تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.54222.1615

ابوالفضل فندرسکی؛ علی اله بداشتی؛ احمد عابدی


69. بازشناسی ساختارمند دانش و الگویی برای تولید و ترسیم آن با تاکید علم اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.54295.1619

محمد هادی یعقوب نژاد


70. غزالی در کشاکش وحودت وجود و تشخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.51304.1483

حسین وفاپور


71. ظرفیت های عرفان اسلامی در تمدن زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.74.1048

سید یدالله یزدان پناه


72. نظریة اخلاق شناختی ارسطو، سنتزی از تعالیم افلاطون و آموزه های پروتاگوراس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.140.1047

فاطمه سیف اللهی؛ علی اکبر عبدل آبادی


73. مقایسه روش‌شناختی الگوهای الاهیاتی اسلامی و جامعه‌شناسی مدرن (با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویکردهای کلاسیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.144.1050

سید مهدی اعتمادی فرد


74. «تعارف» و «تعامل معروف» دو اصل بنیادین در فرایند تمدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.205.1067

فاطمه مرادی؛ فاطمه مرادی


75. «عیار» و «اساس» در «اسلامیّتِ تمدّن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.142.1051

حبیب اله بابایی


76. معنا و ماهیت عمل متناسب با حد وسط اخلاقی نزد ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.164.1062

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی


77. نظریه اعتباریات به مثابه نظریه ای انسانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.221.1072

محمد تقی کرمی قهی


78. چالش ابطال‌پذیری باورهای دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.236.1076

محسن مقری؛ مهدی لک زایی؛ احمد مقری


79. نقش حرکت جوهری در تکامل انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.239.1077

ابراهیم علی پور


80. جان راولز و روش تعادل اندیشه ورزانه در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.263.1087

مجید ملایوسفی


81. ملاصدرا و مسئله مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.285.1091

علیرضا اسعدی


82. نقد درونی تباین دین و معنویت در نظریه معنویت و عقلانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.364.1105

سید محمد اکبریان


83. شکاکیت هیوم، در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.419.1113

فریده لازمی؛ جلال پیکانی


84. بتریه و اندیشه تقصیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.432.1117

قاسم کاجی؛ رسول رضوی


85. کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.444.1119

محسن الویری


86. معای معنا در چهار دوره از زندگی تولستوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.465.1120

آرزو مهدی زنجانیان؛ امیرعباس علی زمانی


87. تمدن به مثابه سطح تحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.504.1123

رسول نوروزی فیروز


88. الهیات معنویت؟ معنویت پست‌مدرن و امکان‌سنجی استخراج نظام الهیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.554.1128

احمد شاکرنژاد


89. آنالوژی، اقسام و مبانی آن: بررسی دیدگاه آکویناس و ابن‏ سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.556.1129

میثم شادپور؛ احمد واعظی


90. « اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسأله ولایت تکوینی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.571.1132

جعفر رحیمی؛ مهدی فرمانیان


91. شخص کامل از دیدگاه فخررازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.45219.1195

ابراهیم نوری؛ ناصر جهانشاهی جواران


92. فلسفه و بحران خرد در اندیشه هورکهایمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.46132.1235

آیدین کیخایی


93. امکان/امتناع معاد جسمانی و ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه ابن‏سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.46222.1239

میثم شادپور؛ یارعلی کرد فیروزجائی


94. تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22081/jpt.2020.46301.1248

علی خراسانی؛ سید رضا اسحاق نیا


95. تبیین همسویی دیانت و عقلانیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.46334.1246

امیر دیوانی


96. منشأ الزامات اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.46424.1252

حسین اترک


97. جایگاه عالم فراماده و عوامل فرامادی در نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.52305.1534

قاسم ترخان؛ محمدرضا بهزادی مقدم


98. چگونگی پیوند اخلاق با دین در فلسفه استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53296.1581

حبیب الله کاظم خانی


99. صورت‌بندی مادی‌انگارانۀ ‌«بیکر» از زندگی پس از مرگ: ابهام ایده تقوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53357.1584

طاهره احمدی بهاران؛ مهدی غیاثوند


100. نقش هستی‌شناسی شهودی، ساختمندی و تمثیل در تخیل خلاق علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53680.1591

احمد عبادی؛ عمار اسحاق


101. صورت‌بندی سازوکار حداقلی نظریه آیت‌الله جوادی آملی برای تقسیم‌بندی علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.51251.1481

سید جابر نیکو؛ محمد‌رضا منصفی سروندانی


102. واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.51961.1507

علیرضا کهنسال؛ امیر راستین؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


103. امتداد جریان کلامی هشام بن‌حکم در بصره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.52857.1559

سیداکبر موسوی تنیانی؛ محمد تقی سبحانی


104. نقد و تحلیل نظریة ساخت‌شکنی دریدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.52888.1561

محمد آهی؛ محمد طاهری


105. نقش دین در علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.54810.1633

سید جابر نیکو؛ مهدی گلشنی


106. بررسی انتقادی دیدگاه فنایی درباره حجیت ظنون عقلی و تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.50903.1460

حسین کامکار؛ محمدحسن جعفری


107. نزول لفظی وحی با تاکید بر جایگاه صورتبخشی الفاظ قرآن توسط جبرئیل در عرفان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.52567.1543

اصغر آقائی؛ حسین اترک؛ محسن جاهد


108. فخر رازی و میراث سینوی در مسئله کلام الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2017.48004.1341

مرضیه صادقی رشتی


109. تنوع اسلامی در فرایند تمدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2018.49148.1379

حبیب اله بابایی


110. دفاع از الزام آور بودن توافق فرضی در نظریه ی عدالت رالز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2018.49323.1391

امید کریم زاده


111. ارزیابی رویکرد فایده‌گرایی کلاسیک به مسئولیت‌اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.51373.1487

محمدامین خوانساری؛ محسن جوادی؛ هادی صادقی


112. دلایل نقلی مشروعیت بخشی انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.53690.1592

حسین واله


113. نقش نظریه‌"معنا" در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.54555.1625

اکیر اقوام کرباسی؛ محمدتقی سبحانی


114. توریه در اخبار طینت و نقد جبرگرایی از رهیافت آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.55058.1635

حسینعلی یوسف زاده


115. رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.55068.1637

احمد کریمی؛ مرضیه اسماعیلی


116. بررسی انتقادی نافرمانی مدنی از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصرروشنگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.56112.1675

ابولفضل سامانلو؛ علیرضا آل بویه


117. بررسی و نقد دیدگاه گریفین درباره قدرت خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.55970.1669

یداله رستمی


118. تحلیلی انتقادی از رهیافت‌های باورمحورانه در تبیین حکمت جهاد ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.56195.1681

رحیم دهقان


119. بررسی تطبیقی برهان بر وجود خدا از طریق آگاهی از دیدگاه سوئینبرن و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.56214.1682

یارعلی کرد فیروزجایی


120. معرفت‌شناسی عشق در عرفان مولوی در متن مثنوی: تحلیلی در پرتو پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.56274.1685

کمال ملکیان؛ عیسی نجفی


121. بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی، با تأکید بر کلام امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.56537.1693

محمد میثم حقگو


122. بررسی و نقد براهین وجودی از منظر گراهام اُپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22081/jpt.2020.56893.1700

فرح رامین؛ فریده محمد زمانی


123. نقد و بررسی قیاس غایب بر شاهد بر نظریه زیادت صفات بر ذات الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22081/jpt.2019.54725.1629

حسین رستمی؛ بهروز محمدی منفرد