کلیدواژه‌ها = معاد
تعداد مقالات: 8
5. اصول صدرایی در معاد جسمانی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 32-62

علیرضا کرمانی


7. نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 170-180

علیرضا اسعدی


8. خلود نفس بدون بدن

دوره 12، شماره 46-45، بهار 1386، صفحه 59-76

امیر دیوانی