دوره و شماره: دوره 28، شماره 110، مهر 1402، صفحه 1-178 
ارزیابی روش تئودور خوری در تفسیر قرآن کریم

صفحه 54-82

10.22081/jpt.2023.67306.2061

نیکزاد عیسی زاده؛ محمود متوسل آرانی؛ فریبا صدارت


تعریف علم حضوری در تفاسیر المیزان، الصافی و فلسفه ملاصدرا

صفحه 115-141

10.22081/jpt.2023.66577.2037

معصومه سادات ساری عارفی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی