دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، دی 1395، صفحه 4-182 
مفهوم‌شناسی اصطلاح امامیه

صفحه 106-123

10.22081/jpt.2016.22672

سید علیرضا عالمی؛ نعمت الله صفری فروشانی