دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه و بررسی مغالطه مصادره به مطلوب و ساختار استدلالی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2022.64387.1961

هومن محمد قربانیان


«هویت یونانی» و «حکمت بحثی» در نزد صدرالمتألهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2022.64182.1952

رحمان احترامی


بررسی و نقد نظریه تابعیت مطلق اندیشه انسان از شرایط عینی و ذهنی با توجه به آراء‌ شهیدمطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2022.64235.1954

علی احمدپور


همدلی در اخلاق ؛ بررسی تاثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2022.63931.1945

مریم اردشیر لاریجانی؛ سید جابر نیکو


بازخوانی نمایشنامۀ پایان بازی اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22081/jpt.2022.64718.1976

محمدباقر انصاری؛ احمد کامیابی مسک؛ شهلا اسلامی


بررسی الهیات علمی از دیدگاه آلیستر مک گراث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2021.62218.1882

جواد قلی پور؛ یوسف دانشور نیلو


سهم دیوید هیوم در پیدایش روانشناسی گرایی در فلسفه غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22081/jpt.2022.64555.1966

جلال پیکانی؛ زینب انجم شعاع؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ مهدی خادمی