موضوعات = روش‌شناسی
طبیعت‌گرایی و خودشکنی‌هایش

دوره 28، شماره 110، مهر 1402، صفحه 142-175

10.22081/jpt.2023.66472.2033

احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


بررسی راهبرد «معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی» در الهیات تطبیقی

دوره 27، شماره 106، تیر 1401، صفحه 165-195

10.22081/jpt.2022.62638.1901

مرتضی پیروجعفری؛ وحیده فخار نوغانی؛ جهانگیر مسعودی