نویسنده = منصور نصیری
تعداد مقالات: 10
1. پارادایم‌های فلسفی- الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.47922.1331

ذوالفقار ناصری؛ منصور نصیری


2. بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.54730.1630

منصور نصیری


3. استنتاج بهترین تبیین و مسئلۀ توصیفِ استدلال‏های استقرایی، بررسی دیدگاه لیپتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2017.46653.1270

منصور نصیری


4. بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی

دوره 24، شماره 94، تابستان 1398، صفحه 89-118

10.22081/jpt.2019.67370

منصور نصیری


5. نقادی اخلاق باور کلیفورد بر محور اصل عدالت اخلاقی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1397، صفحه 55-78

10.22081/jpt.2018.66685

منصور نصیری؛ مهرداد صفری آبکسری


7. بررسی «حیّ‎بن یقظان» ابن‎طفیل از منظر ذات‌گرایی و ساخت‌گرایی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 150-175

ذوالفقار ناصری؛ منصور نصیری


9. معنای زندگی از دیدگاه آلبرکامو

دوره 18، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 109-135

منصور نصیری؛ محدثه شریفیان