نویسنده = منصور نصیری
نقادی اخلاق باور کلیفورد بر محور اصل عدالت اخلاقی

دوره 23، شماره 92، دی 1397، صفحه 55-78

10.22081/jpt.2018.66685

منصور نصیری؛ مهرداد صفری آبکسری


بررسی «حیّ‎بن یقظان» ابن‎طفیل از منظر ذات‌گرایی و ساخت‌گرایی

دوره 18، شماره 72، دی 1392، صفحه 150-175

ذوالفقار ناصری؛ منصور نصیری


معنای زندگی از دیدگاه آلبرکامو

دوره 18، شماره 71، مهر 1392، صفحه 109-135

منصور نصیری؛ محدثه شریفیان