دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، دی 1397، صفحه 5-175 
نقش فضیلت عقلانی تواضع فکری در فرایند استنباط حکم شرعی

صفحه 5-27

10.22081/jpt.2018.66683

مهدیه تک فلاح؛ علیرضا آل‌بویه (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمدرضا آیتی


معرفت و علایق انسانی؛ جُستاری دربارۀ نسبت دو مقوله

صفحه 127-151

10.22081/jpt.2018.66688

محمدرضا اسمخانی (نویسنده مسئول)؛ حسین شیخ‌رضایی


کاوشی در ابعاد کلامی نظریۀ «حق الطاعة»

صفحه 152-175

10.22081/jpt.2018.66689

حسین‌علی سعدی؛ بهنام طالبی طادی (نویسنده مسئول)