نویسنده = محمدتقی سبحانی
تعداد مقالات: 12
1. نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا

دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 6-27

10.22081/jpt.2020.68164

اکبر اقوام کرباسی؛ محمدتقی سبحانی


2. کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی‌ها

دوره 20، شماره 77، بهار 1394، صفحه 4-28

سیدعلی حسینی خضرآباد؛ محمدتقی سبحانی


3. ظرفیت‌های دانش کلام در مطالعات تمدنی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 4-18

محمدتقی سبحانی


4. آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد

دوره 17، شماره 66، تابستان 1391، صفحه 2-27

محمدتقی سبحانی؛ سیدعلی حسینی زاده خضرآباد


5. کلام امامیه: ریشه‌ها و رویش‌ها

دوره 17، شماره 65، بهار 1391، صفحه 5-37

محمدتقی سبحانی


6. شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی مدرسۀ حلّه

دوره 14، شماره 56، زمستان 1388، صفحه 183-213

محمدتقی سبحانی


9. بازخوانى نسبت سکولاریسم و حکومت دینى

دوره 9، شماره 36-35، پاییز 1383، صفحه 259-278

محمدتقی سبحانی


10. علم، عقل و عشق در مثنوى مولوى

دوره 8، شماره 32-31، پاییز 1382، صفحه 352-382

محمدتقی سبحانی


11. فروغ دین در فراق عقل

دوره 2، شماره 6، زمستان 1375، صفحه 145-167

10.22081/jpt.1997.22849

محمدتقی سبحانی


12. عقل‌گرایی و نص‌گرایی در کلام اسلامی

دوره 1، شماره 4-3، تابستان 1374، صفحه 205-232

10.22081/jpt.1995.22899

محمدتقی سبحانی