نویسنده = ابراهیم علیپور
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ملاصدرا

دوره 25، شماره 98، تابستان 1399، صفحه 164-181

10.22081/jpt.2020.57507.1723

عیسی موسی زاده؛ مصطفی عابدی جیغه؛ ابراهیم علیپور


3. نقش حرکت جوهری در تکامل انسان

دوره 20، شماره 79، پاییز 1394، صفحه 156-175

ابراهیم علیپور؛ عسگر دیرباز


4. تأثیر متقابل ملکات نفسانی و معرفت از منظر نصیرالدین طوسی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1394، صفحه 78-103

نرگس رودگر؛ ابراهیم علی پور


5. استعاره‌های تن در مثنوی

دوره 18، شماره 69، بهار 1392، صفحه 153-175

ابراهیم علی پور


6. رابطۀ انسان و هستی؛ اقتضائات و موانع از نگاه مارتین هیدگر

دوره 15، شماره 58، تابستان 1389، صفحه 177-201

ابراهیم علیپور