موضوعات = بازخوانی، تحلیل و نقد نظرات؛
بازخوانی نمایشنامۀ پایان بازی اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22081/jpt.2022.64718.1976

احمد کامیابی مسک؛ شهلا اسلامی؛ محمدباقر انصاری


بررسی و نقد اعتبار قاعده‌ی لطف

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1401، صفحه 137-159

10.22081/jpt.2021.62033.1873

سید جابر موسوی راد


تجربۀ دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوتۀ نقد

دوره 26، شماره 104، بهمن 1400، صفحه 97-126

10.22081/jpt.2021.61539.1858

مریم علیزاده؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ وحید واحد جوان


نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌‌ای

دوره 26، شماره 103، آبان 1400، صفحه 172-199

10.22081/jpt.2020.52127.1523

سید محمد رضا حسینی؛ محمد امین میکائیلی؛ محمد طاهر یعقوبی