کلیدواژه‌ها = تمدن
تعداد مقالات: 16
1. «امّت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 31-54

10.22081/jpt.2019.67969

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ حبیب‌الله بابایی


2. عوامل انگیزشی وحدت‌بخش برای رسیدن به یکپارچگی ایدئال در تمدن از دیدگاه علامه جعفری

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 6-30

10.22081/jpt.2019.67968

علی اسدیان شمس (نویسنده مسئول)؛ عبدالله نصری


3. گفتمان به‌مثابه روش‌شناسی مطالعه تمدن

دوره 22، شماره 88، زمستان 1396، صفحه 83-109

10.22081/jpt.2017.65403

عبدالمجید مبلغی


4. تنوّع اسلامی در فرایند تمدنی

دوره 22، شماره 88، زمستان 1396، صفحه 4-27

10.22081/jpt.2017.65400

حبیب الله بابایی


6. «عیار» و «اساس» در اسلامی بودن تمدّن

دوره 20، شماره 80، زمستان 1394، صفحه 31-54

حبیب الله بابایی


7. تمدن به‌مثابه سطح تحلیل

دوره 20، شماره 80، زمستان 1394، صفحه 101-131

رسول نوروزی فیروز


9. ظرفیت‌های عرفان اسلامی در تمدن‌زایی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1394، صفحه 4-30

سید یدالله یزدان پناه


11. مقولۀ «تمدن» در طبقه‌بندی علوم اسلامی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 19-39

حبیب الله بابایی


12. دولت مدرن، دولت تمدنی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 97-122

مجتبی عبدخدایی


14. همزادی دین و تمدن؛ بن‌مایه انگاره‌های تمدنی سیدحسین نصر

دوره 19، شماره 74، تابستان 1393، صفحه 144-173

عباس حیدری پور


16. جامعه، فرهنگ و تمدّن در تفکّر و تجربۀ صوفیان مسلمان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1390، صفحه 75-99

حبیب الله بابایی