کلیدواژه‌ها = تمدن
«امّت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن

دوره 24، شماره 95، مهر 1398، صفحه 31-54

10.22081/jpt.2019.67969

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ حبیب‌الله بابایی


تنوّع اسلامی در فرایند تمدنی

دوره 22، شماره 88، دی 1396، صفحه 4-27

10.22081/jpt.2017.65400

حبیب الله بابایی


ظرفیت‌های عرفان اسلامی در تمدن‌زایی

دوره 20، شماره 80، دی 1394، صفحه 4-30

سید یدالله یزدان پناه


«عیار» و «اساس» در اسلامی بودن تمدّن

دوره 20، شماره 80، دی 1394، صفحه 31-54

حبیب الله بابایی


تمدن به‌مثابه سطح تحلیل

دوره 20، شماره 80، دی 1394، صفحه 101-131

رسول نوروزی فیروز


مقولۀ «تمدن» در طبقه‌بندی علوم اسلامی

دوره 19، شماره 75، مهر 1393، صفحه 19-39

حبیب الله بابایی


دولت مدرن، دولت تمدنی

دوره 19، شماره 75، مهر 1393، صفحه 97-122

مجتبی عبدخدایی