کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 8
1. عوامل انگیزشی وحدت‌بخش برای رسیدن به یکپارچگی ایدئال در تمدن از دیدگاه علامه جعفری

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 6-30

10.22081/jpt.2019.67968

علی اسدیان شمس (نویسنده مسئول)؛ عبدالله نصری


2. نقش فرهنگ در دین‌داری و شبکه معرفت دینی

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 107-130

10.22081/jpt.2019.67972

قدرت‌الله قربانی


3. کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 4-33

10.22081/jpt.2017.65172

قدرت‌الله قربانی


5. نقد و بررسی مسئله «رنج» در نظریه معنویت و عقلانیت

دوره 21، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 77-97

10.22081/jpt.2016.22275

سیدمحمد اکبریان؛ محمد سوری


6. همزادی دین و تمدن؛ بن‌مایه انگاره‌های تمدنی سیدحسین نصر

دوره 19، شماره 74، تابستان 1393، صفحه 144-173

عباس حیدری پور


8. تبیین، بررسی و نقد اندیشۀ دینی کانت

دوره 18، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 88-108

حسن مهرنیا