دوره و شماره: دوره 4، شماره 16-15، تیر 1377، صفحه 33-389 
رنه گنون

صفحه 68-79

مارتین لینگز ترجمه م. هدایتی


فقر

صفحه 88-95

رنه گنون ترجمه مصطفی ملکیان


مبانى زیباشناسى کامل

صفحه 137-142

فریتیوف شوان ترجمه الف. آزاد


اصالت عرفان اسلامى*

صفحه 162-168

مارتین لینگز ترجمه فروزان راسخی


اهمیت دینى پساتجددگرایى: یک جوابیه

صفحه 176-203

هیوستون اسمیت ترجمه مصطفی ملکیان


انسان و طبیعت* بحران معنوى انسان متجدد

صفحه 204-213

سیدحسین نصر ترجمه احمدرضا جلیلی


لوگوس*

صفحه 226-241

ژان پپین ترجمه اعظم پویا


عقل و ایمان

صفحه 289-303

راجر تریگ ترجمه مرتضی قرایی


مدرن‌گرى فرهنگى و بحران هویت

صفحه 392-416

برهان غلیون ترجمه مهدی خلجی


فلسفه مجازات

صفحه 417-448

ناصر قربان‌نیا