کلیدواژه‌ها = مسئولیت اخلاقی
ارزیابی رویکرد فایده‌گرایی کلاسیک به مسئولیت‌اخلاقی در قبال دیگری

دوره 24، شماره 96، دی 1398، صفحه 127-152

10.22081/jpt.2020.68169

محمدامین خوانساری؛ محسن جوادی؛ هادی صادقی


بررسی استدلال مستقیم بر نفی مسئولیت اخلاقی

دوره 23، شماره 89، فروردین 1397، صفحه 57-74

10.22081/jpt.2018.65593

جواد دانش؛ ابراهیم علی‌پور