کلیدواژه‌ها = برهان وجودی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی و نقد براهین‌ وجودی از منظر گراهام اُپی

دوره 25، شماره 97، بهار 1399، صفحه 91-116

10.22081/jpt.2020.68576

فرح رامین؛ فریده محمد زمانی


3. برهان صدیقین

دوره 14، شماره 54، تابستان 1388، صفحه 65-85

منصور نصیری


4. برهان وجودی آنسلم

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 2-34

منصور نصیری


5. برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 35-66

ترجمه و مقدمه محمدعلی مبینی


6. شعاع اندیشه در شعار بی‌منطقی: نقدی بر یک تحلیل

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 67-126

ترجمه منصور نصیری