نویسنده = محمدعلی مبینی
تعداد مقالات: 5
1. نقش معرفت‏شناختی عواطف در پیدایش اعتقادات

دوره 16، شماره 61، بهار 1390، صفحه 2-29

محمدعلی مبینی


2. برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 35-66

ترجمه و مقدمه محمدعلی مبینی


3. وظیفه‌شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون

دوره 13، شماره 50-49، بهار 1387، صفحه 99-126

محمدعلی مبینی


5. رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور

دوره 12، شماره 46-45، بهار 1386، صفحه 198-217

محمدعلی مبینی