بازشناسی عناصر فلسفه هنر بر پایه مبانی حکمت صدرایی

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

زهیر انصاریان

چکیده

امروزه, فلسفه اسلامی, با توجه به پیش رفت علوم, نیازمند آن است که در حرکتی پویا خود را به روز و کارآمد نماید تا نشان دهد که در پاسخ گویی به پرسش های جدید نیز تواناست. به نظر می رسد که فلسفه اسلامی می تواند بیشترِ پرسش هایی را که در حوزه های گوناگون فلسفه ـ در دنیای امروز ـ مطرح است, پاسخ دهد. اما وظیفه تبیین این پاسخ ها و طراحی آنها بر اساس مبانی فلسفه اسلامی برعهده پژوهش گران این حوزه است. این مقاله کوشیده است تا با بررسی یکی از مقولات فلسفی نوین; یعنی فلسفه هنر و زیبایی شناسی در نظام فلسفی ملاصدرا, گامی نو در پاسخ به پرسش های جدید فلسفی برداشته و روشی را برای بازسازی اندیشه های فیلسوفان اسلامی در حوزه های جدید فلسفه, ارائه نماید.

عنوان مقاله [English]

بازشناسی عناصر فلسفه هنر بر پایه مبانی حکمت صدرایی

نویسنده [English]

  • zaheer ansarian
آقابزرگ طهرانی, الذریعة الی تصانیف الشیعة, قم, دار الکتب اسماعیلیان نجفی, چاپ اول, 1361.
ابراهیمی دینانی, غلامحسین, شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی, تهران, انتشارات حکمت, چاپ ششم, 1382 ش.
ابن سینا, ریاضیات الشفاء, جوامع علم الموسیقی, قم, مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی, 1405 هـ. ق.
ـــــ , النجاة, تهران, المکتبة المرتضوی, چاپ دوم, 1364.
ارسطو, الاخلاق, ترجمه اسحاق بن حنین, تحقیق و شرح و تقدیم: عبدالرحمن بدوی, کویت, وکالة المطبوعات, چاپ اول, 1979م.
ـــــ , اخلاق نیکوماخوس, ترجمه محمدحسن لطفی, تهران, طرح نو, چاپ اول, 1378ش.
اکبری, رضا, (ارتباط وجودشناسی و زیبایی شناسی در فلسفه ملاصدرا) فصلنامه پژوهش های فلسفی ـ کلامی, سال هفتم, شماره 1 (پیاپی 25), پاییز 1384ش.
اکریل, ای. جی, ارسطوی فیلسوف, ترجمه علیرضا آزادی, تهران, حکمت, چاپ اول, 1380ش.
حائری یزدی, مهدی, کاوشهای عقل عملی, تهران, مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران, چاپ دوم, 1384 ش.
ربیعی موغاری, هادی, بازسازی دیدگاه ابن سینا در مورد فلسفه هنر و زیبایی, به راهنمایی سید حسن سعادت مصطفوی, پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی, دانشگاه امام صادق(ع), 1383ش.
سبزواری, ملا هادی, شرح المنظومه, علَّق علیه حسن حسن زاده آملی, تهران, نشر ناب, چاپ دوم, 1380ش.
شپرد, آن, مبانی فلسفه هنر, ترجمه علی رامین, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ اول, 1375ش.
الشهرزوری, شمس الدین محمد, رسائل الشجرة الالاهیة فی علوم الربّانیه, تحقیق و تصحیح: نجفقلی حبیبی, تهران, مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران, چاپ اول, 1383ش.
شیروانی, علی, شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة, قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, چاپ دوم, 1377ش.
صابری نجف آبادی, ملیحه, عالم مثال و تجرّد خیال, (مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا), تهران, بنیاد حکمت اسلامی صدرا, چاپ اول, 1381ش.
صدرالدّین شیرازی, محمدبن ابراهیم, اسرار الآیات, با مقدمه و تصحیح محمد خواجوی, انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران, 1360 ش.
ـــــ , تفسیر ملاصدرا, قم, انتشارات بیدار, 1366ش.
ـــــ , الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیة, قم, مکتبه, المصطفوی, چاپ دوم, 1368ش.
ـــــ , شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الاهیات شفا, تصحیح و تحقیق و مقدمه: نجفقلی حبیبی, تهران, بنیاد حکمت اسلامی صدرا, چاپ اول, 1382.
ـــــ , الشّواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه, مقدمه و تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی, قم, بوستان کتاب قم, چاپ سوم, 1382.
ـــــ , العرشیه, مصحح: غلامحسین آهنی, تهران, انتشارات مولی, 1361ش.
ـــــ , اللمعات المشرقیه, تصحیح: عبدالحسین مشکوة الدینی, تهران, انتشارات آگاه, چاپ اول, 1362 ش.
ـــــ , المبدأ و المعاد, تصحیح و تحقیق و مقدمه: محمّد ذبیحی و جعفر شاه نظری, تهران, بنیاد حکمت اسلامی صدرا, چاپ اول, 1381 ش.
ـــــ , مجموعه اشعار ملاصدرا, مقدمه و تصحیح: محمّد خواجوی, تهران, انتشارات مولوی, چاپ دوم, 1382(ج) ش.
عبادیان, محمود, زیبایی شناسی به زبان ساده, تهران, مرکز مطالعات و تحقیقات هنری, 1380 ش.
گراهام, گوردن, فلسفه هنرها (در آمدی بر زیبایی شناسی) ترجمه مسعود علیا, تهران, ققنوس, چاپ اول, 1383ش.
لیمن, الیور, نظریه ملاصدرا درباره وجود و عینیت خیال در فلسفه اسلامی, (مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا), تهران, بنیاد حکمت اسلامی صدرا, چاپ اول, 1381ش.
مطهری, مرتضی, مجموعه آثار (شرح مبسوط منظومه), تهران, صدرا, چاپ ششم, 1381ش.
هنفلینگ, اسوالد, چیستی هنر, ترجمه علی رامین, تهران, انتشارات هرمس, چاپ اول, 1377ش.
Hospers, John., Problems of Aesthetics in The Encyclopedia of Philosophy, edited by: Poul Edwards, New York: Macmillan Publishing Co. , 1967.
Most, Glenn W. Mimesis in Routledge Encyclopedia of Philosophy, edited by Edwards Craig: Routledge, 1999.