معجزه

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

محمدامین احمدی

چکیده

1. ایضاح مفهومی معجزه
معجزه (و معادل های آن در زبان های دیگر مثل miracle در انگلیسی) در عرف عام بر حوادث شگفت آور, غیر عادی و فراطبیعی اطلاق می شود (Encyclopedia Britannica, 15 / 585), اما در اصطلاح متکلمان در ادیان توحیدی, چنان که توضیح خواهیم داد, اجمالاً بر حوادثی اطلاق می شود که با مداخله عامل ربوبی در روند طبیعی امور به صورت خارق العاده رخ می دهند و بر آموزه های دینی دلالت دارند. در قرآن بر این گونه حوادث به جای (معجزه) یا (اعجاز), (بیّنة) (اعراف/ 7 / 73), (آیة) (آل عمران/ 3 / 50), (برهان) (قصص/ 28 / 32), (سلطان) (هود/ 11 / 96) و عجب (کهف/ 18 / 63) اطلاق شده است.

عنوان مقاله [English]

معجزه

نویسنده [English]

  • mohammad amin ahmadi
ابراهیمی دینانی, غلامحسین, منطق و معرفت در نظر غزالی, مؤسسه انتشارات امیرکبیر, تهران 1370 ش.
اسفراینی, ابوالمظفر, التبصیر فی الدین, عالم الکتب, بیروت 1983. م.
ابن سینا, حسین به عبدالله: الاشارات و التنبیهات, در:خواجه نصیرالدین طوسی, شرح الاشارات و التنبیهات, ج 3, دفتر نشر کتاب, 1403 هـ. ق.
ـــــــــــ, الالهیات الشفاء, منشورات مکتبة آیةاللّه العظمی مرعشی, قم.
ابن حزم, ابن محمد علی بن احمد, الفضل فی الملل و الاهواء و النحل, ج 5, بیروت, دارالمعرفة, 1986 م.
اسلوپک, کرس, (تفسیری جدید از مقاله درباره معجزات هیوم), محمدامین احمدی: تناقض نما یا غیب نمون, قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1378 هـ. ش.
اکویناس, توماس, (تدبیر حکومت الاهی) در: منوچهر بزرگمهر (مترجم) فلسفه نظری, ج 1, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 1343 ش.
اصفهانی, الراغب, المفردات فی غریب القرآن, بیروت, دارالمعرفة.
ایجی, قاضی عضدالدین, المواقف فی علم الکلام, در: سید شریف علی بن محمد جرجانی: شرح المواقف, ج 1, منشورات الشریف الرضی, 1907 م.
بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفِرَق, بیروت, دارالافاق الجدیدة, 1977 م.
پترسون, مایکل و دیگران, عقل و اعتقاد دینی, ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی, تهران, طرح نو, 1376.
تفتازانی, مسعود بن عمر بن عبدالله, شرح المقاصد, ج 4 و 5, منشورات الشریف الرضی, 1989 م.
جوادی آملی, عبدالله, پیرامون وحی و رهبری, قم, انتشارات الزهراء, 1369ش.
حلّی, حسن بن یوسف بن مطهر, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد, تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی, قم, مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین, 1407 هـ. ق.
رازی, فخرالدین, البراهین فی علم الکلام, ج 2, تهران, دانشگاه تهران, 1343.
ژیلسون, اتین, روح فلسفه در قرون وسطی, ترجمه ع. داوودی, تهران, مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1370.
طباطبائی, سید محمدحسین, المیزان فی تفسیر القرآن, ج 1 و 2, چاپ بیروت.
طوسی, خواجه نصیرالدین, شرح الاشارات و التنبیهات, ج 1 و 3, دفتر نشر کتاب, 1403هـ. ق.
ـــــــــــ, تلخیص المحصل المعروف به نقد المحصل, بیروت, دارالاضواء.
غزالی, ابوحامد, القسطاس المستقیم, دمشق ـ بیروت.
الصدر, السید محمدباقر, سید محمد هاشمی (مقرِّر) بحوث فی علم الاصول, ج 4, المجمع العلمی للشهید الصدر, قم, 1405 هـ. ق.
فیض کاشانی, محمد محسن, علم الیقین فی اصول الدین, ج 1, قم, انتشارات بیدار, 1377 ش.
مجلسی, علامه محمدباقر, بحارالانوار, چاپ بیروت.
السید مرتضی علم الهدی, الذخیرة فی علم الکلام, تحقیق السید الحسینی, قم, مؤسسةالنشر الاسلامی, 1411 ق.
معتزلی, قاضی عبدالجبار, المغنی, ج 15, القاهرة 1965 م.
مصباح, محمدتقی, راه و راهنماشناسی, قم, مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره), 1376.
مطهری, مرتضی, مجموعه آثار, ج 4, انتشارات صدرا, مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره), 1376.
هاسپرس, جان, درآمدی بر تحلیل فلسفی, ترجمه موسی اکرمی, تهران, طرح نو, 1379.
هیوم, دیوید, (درباره معجزات) ترجمه محمدامین احمدی, در: تناقض نما یا غیب نمون, قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 1378 .
Broud, C. D, Religion, Philosophy and Psychical Reserch, Humanities press, New York, 1969.
Basinger, David, زMiracles, in: Routledg Encyclopedia of Philosophy, V. 6, Routledge, London
and New York, 1998.
Flew, Antony, Scientific Versus Historical Evidence, in: Miracles, ed. Richard swinburn, Macmillan Publishing compony, 1989.
_:Miracles, in: Encyclopdia of Philosophy, ed. Paul Edwards, v. 5-6.
Encyclopedia Britannica,Vol.15, LTD Chicago London Toronto, 1960.
Holland, R. F, The Miraculous, in: Miracles, ed. Richard swinburn, macmillan Publishing Company, 1989.
Makinon, Alastair: Miracles and Paradox, in: idem.
Makie, J. L: The Miracle of Theism, Oxford University Press.
Peterson and Others: Miracles and Religious Blife, Oxford University Press, 1991.
Swinburn, Richard: Op. CiT. (introduction).
_: Violation of law of Nature, op. CiT.
_ :THistorical Evidence, op. CiT.
_ : The Possibility of Miracles, in: Philosophy of Religion, An Anthology, ed Pojman The University of Mississippi Press.
_ : Miracles and Revilation, in: op. CiT":
Purtill, Richard: What if Thay Happen?, in: Miracles, ed. Richard Swinburn.
Aqvinas, S. T: Miracles in: op. CiT
Tillich, Paul:Revelation and Miracle in: op. ciT