فضایل

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

چه نوع  چیزی را باید فضیلت دانست؟ به رغم اینکه بیشتر مباحث پیرامون فضایل به سبب اینکه ادله شنان درست همان ادله مربوط به رذیلتند بر رذایل نیز اطلاق می شوند. در این مقاله مستقیما به این مساله که چه چیزی را باید رذیلت محسوب کرد نخواهیم پرداخت.

عنوان مقاله [English]

فضایل

نویسنده [English]

  • Edmund Pynkafs