این جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قزوین

چکیده

نوشتارى که پیش رو دارید به بررسى یکى از مقالات کتاب فلسفه تحلیلى, مسائل و چشم اندازها1 نوشته دکتر على پایا با عنوان: (کارناپ و فلسفه تحلیلى) مى پردازد, در این مقاله صرفاً در پى آنیم که عبارات این مقاله را با عبارات کتاب دیگرى با این مشخصات:
Wedberg, A. 1984. A History of Philosophy Vol,3. From Bolzano to wittgenstein. Oxford University Press کنار هم قرار دهیم.
لازم به ذکر است کتاب مذکور که در حوزه تاریخ فلسفه است, به فیلسوفان بنیان گذار فلسفه تحلیلى (بلزانو, فرگه, مور, راسل, ویتگنشتاین و کارنپ) مى پردازد. به نوبه خود هیچ حکمى نمى کنیم, قضاوت شما به یقین قضاوت نویسنده این نوشتار است. یک نکته اضافه آن که کتاب مذکور, کتاب سال فلسفه (در سال 1383) بوده است.
با توجه به این که کتاب ویدبرگ به سال 1984 در انتشارات آکسفورد چاپ شده و نخستین چاپ مقاله دکتر پایا در سال 1374 (در فصلنامه ارغنون, شماره هاى 7 و 8) بوده است, به دلیل تقدّم زمانى, ابتدا جملات ویدبرگ را ذکر مى کنیم, سپس جملات دکتر پایا را مى آوریم و این نکته را متذکر مى شویم که جملات ویدبرگ و پایا در ابتداى نقل ما اندکى با هم تفاوت دارند ولى در ادامه به توافق صد در صد نزدیک مى شوند!

عنوان مقاله [English]

این جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید

نویسنده [English]

  • fardin jahnbeen
مشخصات کتاب شناختى این اثر به این شرح است: پایا, على, فلسفه تحلیلى, مسائل و چشم اندازها, تهران, طرح نو, 1382 .
2. دکتر پایا هیچ توضیحى نمى دهد که چرا این زبان را
L28 مى نامد! در صورتى که در متن ویدبرگ کاملاً این نکته آشکار است.