دوره و شماره: دوره 8، شماره 30-29، بهار 1382، صفحه 27-451 
1. معناى زندگى

صفحه 27-37

سوزان ولف ترجمه محمدعلی عبداللهی


2. حقیقت، جَعْل، و معناى زندگى

صفحه 38-91

دیوید ویگینز ترجمه مصطفی ملکیان


3. پـوچـى

صفحه 92-107

تامس نیگل ترجمه حمید شهریاری


4. در بى معنایى معنا هست

صفحه 108-123

والتر. تی. استیس ترجمه اعظم پویا


5. قلمرو فلسفه

صفحه 124-140

جی . جی . سی. اسمارت ترجمه مرتضی فتحی زاده


6. دین به زندگى معنا مى بخشد

صفحه 141-148

لوییس هاپ واکر ترجمه اعظم پویا


8. خیر انسان

صفحه 184-216

جی . اچ . فُن رایت ترجمه علیرضا آل بویه


10. آثار جدید درباره معناى زندگى

صفحه 266-313

تدئوس متز ترجمه محسن جوادی


11. نقد و بررسى کتاب اخلاق اصالت

صفحه 319-357

محمد لگنهاوسن ترجمه منصور نصیری


13. عدل الهى

صفحه 372-409

غلامحسین توکلی