کلیدواژه‌ها = زندگی پس از مرگ
تعداد مقالات: 4
1. کارکردگرایی نقش و زندگی پس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22081/jpt.2020.50786.1454

مهدی غیاثوند


2. صورت‌بندی مادی‌انگارانۀ ‌«بیکر» از زندگی پس از مرگ: ابهام ایده تقوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.53357.1584

طاهره احمدی بهاران؛ مهدی غیاثوند


3. بررسی انتقادی صورت‌بندی مادی‌انگارانۀ ‌«بیکر» از زندگی پس از مرگ

دوره 24، شماره 93، بهار 1398، صفحه 150-167

10.22081/jpt.2019.67096

طاهره احمدی بهاران (نویسنده مسئول)؛ مهدی غیاثوند


4. کارکردگرایی نقش و زندگی پس از مرگ

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 159-175

10.22081/jpt.2018.66270

مهدی غیاثوند