نویسنده = فرح رامین
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و نقد براهین‌ وجودی از منظر گراهام اُپی

دوره 25، شماره 97، بهار 1399، صفحه 91-116

10.22081/jpt.2020.68576

فرح رامین؛ فریده محمد زمانی


3. رابطه نفس و بدن از منظر دکارت و مرلوپونتی

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 108-131

10.22081/jpt.2018.66268

فرح رامین؛ راضیه شفیعی؛ حسین حسینی امین