سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

متقاضیان مجلد نشریه طبق فرم اشتراک نشریات مبلغ مورد نیاز را واریز و تصویر آنرا به همراه فیش واریزی به آدرس نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارسال نمایید.