نجات در اسلام و مسیحیت (با تأکید بر قرآن کریم و کتاب مقدس)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از مباحث عمدۀ ادیان، پاسخ‌گویی به مسئلۀ نجات است  و این مسئله از مهم‌ترین دغدغه‌های دو دین ابراهیمی اسلام و مسیحیت، به‌شمار می‌رود. نجات در اسلام به معنای رهایی از گناه و ناخشنودی خداوند و نیل به قرب و رضای الاهی است که در پرتو ایمان به خداوند و انجام اعمال نیکو تحقق می‌یابد، اما در مسیحیت «نجات» به معنای رهایی از گناه نخستین و پیامدهای آن است که تنها به مدد فیض الاهی و قربانی شدن حضرت عیسی مسیح میسّر می‌شود. این مقاله مهمترین مسائل مربوط به آموزۀ نجات را - بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس- بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salvation in Islam and Christianity (with Emphasis on Quran and the Bible)

نویسنده [English]

 • Mostafa Azadian
چکیده [English]

The issue of salvation is one of the most significant concerns of the two great Abrahamic religions: Islam and Christianity. In Islam, salvation is the rescue from sins and the divine dissatisfaction, and the achievement of a life with divine vicinity and satisfaction in the light of the faith in God and the performance of good acts. But in Christianity it is the rescue from the original sin and its consequences which might only be possible by the divine grace and the sacrifice of the Christ. In this paper, I will deal with the most important issues about the doctrine of salvation from Islamic and Christian viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salvation
 • Faith
 • Original Sin
 • Jesus the Christ
 • Sacrifice
 • Heaven
 • Hell
 1. قرآن کریم (ترجمۀ محمد مهدی فولادوند)
 2. کتاب مقدس، ترجمه به همّت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، 1986- 1988م.
 3. کتاب مقدس، ترجمه تفسیری.
 4. الامیرکانی، القس جیمس انس (1888م)، نظام التعلیم فی علم الاهوت القویم، بیروت: مطبعه الامیرکانی.
 5. آزادیان، مصطفی (1388)، آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبایی با نگاهی به دیدگاه رایج مسیحیت، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم.
 6. آگوستین قدیس (1380)، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، ویراسته مصطفی ملکیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهرودی و مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن‌ها، چاپ دوم.
 7. بوش، ریچارد و دیگران (1374)، جهان مذهبی ادیان در جوامع امروز، ترجمۀ دکتر عبدالرحیم گواهی، ج2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 8. پترسون، مایکل و دیگران (1376)،عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
 9. توفیقی، حسین (1389)، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران و قم: انتشارات سمت و کتاب طه و جامعة المصطفی، چاپ سیزدهم، ویراست دوم.

10. تیسین، هنری (بی‌تا)، الاهیات مسیحی، ترجمۀ ط. میکائلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی.

11. جوادی آملی، عبد‌الله (1378)، تسنیم (تفسیر قرآن کریم)، قم: مرکز نشر اسراء.

12. خاچیکی، سارو (1982م)، اصول مسیحیت، تهران: انتشارات حیات ابدی، چاپ دوم.

13. رجبی، محمود (1388)، انسان شناسی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

14. رستمیان، محمد علی و موحدیان عطار، علی (1386)،درسنامه ادیان شرقی، قم: کتاب طه.

15. رسولی محلاتی، سیدهاشم (1374)،کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن، تهران: انتشارات کتابخانه صدر، چاپ یازدهم.

16. محمدی ری شهری، محمدبا همکاری موسوی، سیدرسول (1379)،اهل بیت در قرآن و حدیث، ترجمۀ حمید رضا شیخی و حمید رضا آژیر، قم: دار الحدیث، چاپ دوم.

17. طباطبایی، محمد حسین (1371)، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، قم: موسسه اسماعیلیان.

18. ــــــــــــــ (1372)، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم.

19. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1365)،تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

20. کلینی، محمد بن ابی یعقوب (1375)، اصول کافی، ترجمۀ محمدباقر کوه کمره‌ای، تهران و قم: انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ سوم، ج 5.

21. دانستن، لسلیجی. (1381)،آیین پروتستان، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

22. لین، تونی (1380)، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران: نشر فرزان روز.

23. مطهری، مرتضی (1370)،مجموعه آثار، تهران و قم: انتشارات صدرا ، ج1 و ج2 و ج4.

24. میلر، ویلیام، م. (1361)،مسیحیت چیست، ترجمۀ کمال مشیری با همکاری ط. میکائلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی، چاپ ششم.

25. یاسپرس، کارل (1363)، آگوستین، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

 26. Topmoelier, W. G. (1967)“Salvation”, in New Catholic Encyclopedia, V. 12, The Catholic University of America, Washington, D. C.

منابعی براى مطالعه بیشتر:

1      تیواری، کدارنات (1381)،دین شناسی تطبیقی، ترجمۀ مرضیه شنکایی، تهران: انتشارات سمت.

2      حاج ابراهیمی، رضا (1384)،نجات، ادیان و فاهمه بشری، قم: کتاب طه و انجمن معارف اسلامی ایران.

3      سلیمانی اردستانی،عبدالرحیم (1382)،در آمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، قم: انتشارات طه.