کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
بررسی انتقادی نافرمانی مدنی از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصر روشنگری

دوره 24، شماره 96، دی 1398، صفحه 76-102

10.22081/jpt.2020.68167

علیرضا آل‌بویه؛ ابولفضل سامانلو (نویسنده مسئول)


تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر

دوره 22، شماره 86، تیر 1396، صفحه 35-64

10.22081/jpt.2017.64518

حسین سرآبادانی تفرشی؛ عادل پیغامی (نویسنده مسئول)


نظریۀ عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن

دوره 22، شماره 86، تیر 1396، صفحه 93-117

10.22081/jpt.2017.64520

سیدعلی اکبر هاشمی؛ حبیب الله بابایی