نویسنده = سید مرتضی حسینی شاهرودی
تعریف علم حضوری در تفاسیر المیزان، الصافی و فلسفه ملاصدرا

دوره 28، شماره 110، مهر 1402، صفحه 115-141

10.22081/jpt.2023.66577.2037

معصومه سادات ساری عارفی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری

دوره 21، شماره 83، مهر 1395، صفحه 30-57

10.22081/jpt.2016.22273

رسول حسین‌پور؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی