بررسی زنده‎انگاری و نطق جمادات در نظریه امام خمینی (ره)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد فلسفه وکلام اسلامی

چکیده

نظریه امام خمینی (ره) دربارۀ نحوۀ زنده‎انگاری موجودات ظرفیتی دارد که می‎تواند سریان حیات، ادراک، حرکت، اراده و نطق را در جمیع ذرات کائنات حتی جمادات به اثبات رساند. مبانی امام (ره) در حوزۀ زبان قرآن بسان قاعده وضع الفاظ برای روح معنا، زمینه‎ساز برداشت‎های تأویلی تفسیری ویژه‎ای در زمینه تثبیت حیات و نطق موجودات می‎شود که می‎تواند به‎مثابه ادلۀ قرآنی برای نظریات ایشان محسوب گردد. از سوی دیگر، مبانی فلسفی عرفانی این حکیم عارف همچون عینیت حیات با علم و قدرت، حرکت جوهری، وجود منبسط و سریان عشق در ذرات کائنات از زیر‎ساخت‎های فکری و ادله اثبات‎کننده سویه‎های این نظریه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Pan-Animism and the Rationality of Solids in Imam Khomeini's View

نویسندگان [English]

  • Mahdiye Sadat Mostaqimi 1
  • Tahereh Gharachaei 2
چکیده [English]

Imam Khomeini's pan-animism can account for the flow of life, cognition, motion, volition and rationality in all entities in the world, even the solids. Imam's principles about the language of the Quran-according to which words are used for the spirits of meanings, can lead to certain exegetical interpretations establishing the entities' lives and rationality-they might count as Quranic evidence for his pan-animism. On the other hand, Imam's philosophical and mystical principles, such as the identity of life with knowledge and power, substantial motion, expansive existence (al-wujud al-munbasit), and the flow of love throughout the world underlie his pan-animism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Language of the Quran
  • life
  • Rationality
  • Volition
  • Motion
  • Solids
1. قرآن

2. آخوند خراسانی، محمدکاظم (بی‎تا)، کفایه الاصول، ج1، تهران: المکتب‎ الإسلامیه.

3. آملی، سید حیدر (1368)، جامع الاسرار ومنبع الانوار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

4. ابن‎عربی، محی الدین (1370)، فصوص الحکم، تهران: انتشارات الزهراء.

5. ابن‎منظور، محمد‎بن مکرم (بی‎تا)، لسان العرب، ج14، بی‎جا.

6. اردبیلی، سیدعبدالغنی (1381)، تقریرات فلسفه، ج1، 2 و 3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

7. اصفهانی، راغب (1412ق.)، المفردات، بیروت: دارالعلم مشامیه.

8. خمینی، روح الله (1370)، آداب الصلاة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

9. ــــــــــــــ (1372)، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

10. ــــــــــــــ (1372)، مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

11. ــــــــــــــ (1373)، منهاج الاصول الی علم اصول، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

12. ــــــــــــــ (1378)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

13. ــــــــــــــ (1378)، تعلیقه علی افوائد الرضویه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

14. ــــــــــــــ (1378)، سر الصلاه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

15. ــــــــــــــ (1384)، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

16. ــــــــــــــ (1377)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1.

17. زبیدی مرتضی، محمدبن محمد (1389/1969م.) تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.

18. سبزواری، ملاهادی (1383)، اسرار الحکم، قم: مطبوعات دینی.

19. ملاصدرا، محمدبن ابراهیم(1366)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، قم: مکتبه المصطفوی،

20. طباطبایی، محمدحسین (بی‎تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج17، بی‎جا.

21. فراهیدی، خلیل بن احمد (1432)، العین، ج5، تهران: اسوه.

22. قریشی، سید علی اکبر (1354)، قاموس، ج7، رضائیه: دارالکتب‎ الاسلامیه.

23. گنابادی، سلطان‎محمد (1376)، بیان السعادة فی مقامات العبادة، تهران: انتشارات امیرکبیر.

24. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحار الانوار، ج1، بیروت: مؤسسه الوفا.

25. مهیار تهرانی، رضا (1368)، فرهنگ ابجدی، تهران: انتشارات اسلامی.