نگاهی به برخی نوآوری‌های مشّائیان مسلمان

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

فلسفة اسلامی، پس از نهضت ترجمه و تحت‌تأثیر آموزه‌های دینی در قالب فلسفة مشاء تأسیس شد و از این‌رو سنت فلسفی اسلامی با گرایش مشایی آغاز شد. فیلسوفانی مانند ابونصر فارابی، عامری، ابن‌سینا، بهمنیار، لوکری، فخر رازی و خواجه نصیر طوسی از مشائیان مسلمان هستند. در این میان فارابی و ابن‌سینا جایگاه ممتاز و درخشانی دارند. ابو نصر محمد‌بن‌محمد‌بن‌طرخان فارابی در منطق و فلسفه چنان درخشید که در زمان حیات اساتید خود، از آنها پیشی گرفت و به «معلم ثانی» شهرت یافت. او آثار و تألیفات فراوانی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: کتاب الحروف، احصاء العلوم، ابانة عن غرض ارسطو طالیس فی کتاب مابعدالطبیعه، الجمع بین رأیی الحکیمین، آراء اهل المدینة الفاضلة، السیاسة المدنیة، فصول منتزعة و فصوص الحکم... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نگاهی به برخی نوآوری‌های مشّائیان مسلمان

نویسنده [English]

  • yarali korde firoozjaee
1. ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، التحقیق: مجتبی الزارعی، قم، بوستان کتاب، الطبعة الاولی، 1423 ق.، 1381 ش.
2. ـــــــــــــــ ، الالهیات من الشفا، تحقیق:آیةالله حسن‌زاده آملی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1418 ق/1376 ش.
3. ـــــــــــــــ ، الشفاء، المنطق، ج3، تحقیق ابوالعلا عفیفی، قم، مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی، 1405 ق.
4. ابونصر الفارابی، آراء اهل المدینه الفاضلة، قدّم له و علّق علیه: الدکتور البیر نصری نادر، الطبعة السادسة، بیروت، دار المشرق.
5. ـــــــــــــــ ، فصول منتزعة، حققه و قدّم له و علّق علیه: الدکتور فوزی متری نجّار، تهران، انتشارات الزهرا، الطبعة الثانیة.
6. ارسطو، متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه بر پایۀ متن یونانی از دکتر شرف‌الدین خراسانی، تهران، نشر گفتار، چاپ دوّم، پاییز 67.
7. ـــــــــــــــ ، منطق ارسطو، ج3-1 (ترجمة عربی) حققه و قدم له: الدکتور عبد الرحمن بدوی، الکویت و لبنان، وکالة المطبوعات و دارالعلم، 1980م.
8. ژیلسون، اتین، روح فلسفۀ قرون وسطی، ترجمة ع. داوودی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1370.
9. عامری، رسائل، مقدمه و تصحیح: سحبان خلیفات، ترجمه و مقدمۀ مهدی تدین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375 ش.
10. العلامه الحلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، تحقیق محمد نجمی الزنجانی، الطبعة الثانیة، قم، انتشارات الرضی، انتشارات بیدار، 1363ش.
11. فارابی، المجموع للمعلم الثانی، مصر، مطبعة السعادة، 1371 ق.
12. فخری، ماجد، سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمة فارسی زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اوّل، 1372.
13. فیروزجایی، یارعلی‌کرد، نوآوری‌های فلسفۀ اسلامی، قم، انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اوّل، 1376.
14. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج1، یونان و روم، ترجمة سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران، انتشارات سروش و انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1368.