ارزشها و قاعده‌ها

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

هدف از این مقاله نشان دادن آن دستورات الهى است که در کتاب مقدس و قرآن به طور مشترک بیان شده اند. در بخش اول به طور اختصار و از نظر فنومنولوژى به دستورات الهى در قرآن اشاره مى کنیم. در فصل دوم مى کوشیم تا این دستورات را با فرامینى که در کتاب مقدس آمده است, مقایسه کنیم و وجوه مشترک آنها را نشان دهیم و بالاخره در قسمت سوم به دستورات مربوط به اخلاق اجتماعى توجه خاصى خواهیم کرد و تلاش مى کنیم تا بین مسیحیت و اسلام پل و رابطه اى ایجاد کنیم.

عنوان مقاله [English]

ارزشها و قاعده‌ها

نویسنده [English]

  • Adel Theodore Khoury
چکیده [English]

هدف از این مقاله نشان دادن آن دستورات الهى است که در کتاب مقدس و قرآن به طور مشترک بیان شده اند. در بخش اول به طور اختصار و از نظر فنومنولوژى به دستورات الهى در قرآن اشاره مى کنیم. در فصل دوم مى کوشیم تا این دستورات را با فرامینى که در کتاب مقدس آمده است, مقایسه کنیم و وجوه مشترک آنها را نشان دهیم و بالاخره در قسمت سوم به دستورات مربوط به اخلاق اجتماعى توجه خاصى خواهیم کرد و تلاش مى کنیم تا بین مسیحیت و اسلام پل و رابطه اى ایجاد کنیم.

* این مقاله در دومین همایش گفتگوى اسلام و مسیحیت که از 27تا31 شهویور 78 در شهو وین برگزار شد, ارائه گردیده است.
1. Ubersetzer: An dieser Stelle wurde das Wort "mut" (Morden) in die persische Schrift ubetragen, ohne von der Schreibweise dieses hebraischen Wortes in persischer Schrift sicher zu sein.
در متن کلمه عبرى mut آمده است که بدون توجه به صحت نوشتار به صورت (موت) به خط فارسى برگردانده شد.
2. A. Th. Khoury, Der Koran. Arabisch-Deutsch, Ubersetzung und wissenschaftilicher Kommentar, Gutersloh 1990 ff.,a