کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
ارزیابی روش تئودور خوری در تفسیر قرآن کریم

دوره 28، شماره 110، مهر 1402، صفحه 54-82

10.22081/jpt.2023.67306.2061

نیکزاد عیسی زاده؛ محمود متوسل آرانی؛ فریبا صدارت


«امّت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن

دوره 24، شماره 95، مهر 1398، صفحه 31-54

10.22081/jpt.2019.67969

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ حبیب‌الله بابایی