کلیدواژه‌ها = آگاهی
تعداد مقالات: 5
2. سرل و مسئله‌ آگاهی

دوره 19، شماره 73، بهار 1393، صفحه 72-93

مهدی ذاکری؛ سیدمصطفی حسینی


3. انواع ویژگی‌‌‌های ذهنی و تمایز ذهنی ـ فیزیکی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389، صفحه 5-22

یاسر خوشنویس


4. رویارویی با مسئلۀ آگاهی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389، صفحه 50-86

مرضیه لطفی


5. بررسی استدلال شفافیت به ‌‌‌نفع بازنمودگرایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389، صفحه 87-109

یاسر پوراسماعیل