نویسنده = علیرضا اسعدی
ملاصدرا و مسئله مرگ

دوره 21، شماره 81، فروردین 1395، صفحه 92-123

علیرضا اسعدی


بررسی و تبیین نظریه حرکت در مجردات

دوره 18، شماره 69، فروردین 1392، صفحه 53-81

علیرضا اسعدی


نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 170-180

علیرضا اسعدی