بررسی دیدگاه قرآن و عهد جدید در باره الوهیت مسیح (علیه السّلام)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

سطح 4 حوزه علمیه و دانشجوی پسادکتری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چکیده

در قرآن مجید مسیح (علیه السّلام) خود را بندۀ خدا می‌داند و هرگونه ادعای الوهیت را از خود نفی می‌کند؛ ولی مسیحیان تثلیث‌گرا معتقدند عیسی در عهد جدید ادعای الوهیت کرده که به ظاهر این مسئله تضادی بین قرآن و عهد جدید را می‌نمایاند. برای حل این مسئله در صدد بررسی آن بر آمدیم که «آیا متون عهد جدید، مدعی الوهیت مسیح (علیه السّلام) هستند یا این مسئله را نفی می‌کنند؟» هدف این پژوهش نشان‌دادن همسویی قرآن مجید با عهد جدید در نفی الوهیت عیسی مسیح (علیه السلام) و بررسی باور به تثلیث از منظر عهد جدید می‌باشد. روش تحقیق نیز بر اساس تحلیل متنی و تفسیر متن مقدس به متن مقدس است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عیسی مسیح (علیه السّلام) در انجیل بارها با شیوه‌های مختلف منکر الوهیت خود شده است تا هرگونه تردید در این‌باره رفع شود؛ چنانکه در قرآن مجید نیز تأکید شده که عیسی مسیح (علیه السّلام) هیچ‌گاه مدعی الوهیت خود نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the views of the Quran and the New Testament about the divinity of Christ (PBUH)

نویسنده [English]

  • Mohamad Sahaf Kashani
Level-4 (doctorate) degree from the Seminary of Qom, Postdoc at Islamic Sciences and Culture Academy. Qom, Iran.
چکیده [English]

According to the Qur'an, Jesus Christ considers himself a servant of God and does not consider himself God

And this is while Trinitarian Christians claim that Jesus Christ claimed his divinity in the New Testament.

And this issue is considered a contradiction between the Qur'an and the New Testament according to the interpretation of Trinitarian Christians.

The question raised in this research is "Do the texts of the New Testament claim the divinity of Christ?" Or do they deny this issue? »

The purpose of this research is to show the alignment of the Holy Quran with the New Testament in denying the divinity of Jesus Christ.

In the interpretations of the Qur'an, the reference to the verses of the New Testament in the negation of the Christian divinity is clearly evident in the interpretation of the related verses of the Qur'an.

The results of this research show that Jesus denied his divinity dozens of times in the Bible in different ways.

and removes any doubts about this;

The research method in this research is based on textual analysis and interpretation of the holy text to the holy text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trinity
  • Divinity
  • Jesus Christ
  • Quran
  • New Testament

* قرآن مجید (مترجم: مهدی فولادوند)
** کتاب مقدس (عهدین) (ترجمه قدیم / ترجمه هزاره نو).
1.    پل دوم، پاپ ژان. (1393). تعالیم کلیسای کاتولیک (مترجم: احمدرضا مفتاح و حسین سلیمانی و حسن قنبری). قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
2.    الشیخ، علی. (1389). لاهوت المسیح × فی المسیحیة و الاسلام. قم: مؤسسه رافد.
3.    طباطبایی، محمدحسین. (1378). ترجمه تفسیر المیزان (ج6، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی.
4.    طبرسی، فضل بن حسن. (1350-1363). ترجمه تفسیر مجمع البیان (ج7، مترجم: هاشم رسولی). تهران: فراهانی.
5.    غزالی، محمد. (1420ق). الرد الجمیل لالهیه عیسی بصریح الانجیل (مصحح: آل زهوی، دانی بن منیر). بیروت: المکتبة العصریة.
6.    گایسلر، نورمن. (1395). پاسخ به اتهام. نسخه الکترونیک قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان https://www.tebyan.net. بازیابی 8-12-1401
7.    مجلسی، محمد باقر. (1403ق). بحار الأنوار (ج9). بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
8.     مک‌گراث، الستر. (1385). درآمدی بر الاهیات مسیحی. تهران: انتشارات کتاب روشن. 

9.    Abulafia, D., & Brett, M. (1995). The new Cambridge medieval history. Cambridge University Press.
10.    McKitterick, R., & Abulafia, D. (Eds.). (1995). The New Cambridge Medieval History: Cambridge University Press.
11.    Draper, J. W. (1864). History of the intellectual development of Europe. Harper & brothers. 
12.    Ehrman, B. D. (2005). Lost Christianities: The battles for scripture and the faiths we never knew. Oxford University Press, USA.
13.    Eliade, M. (1987). The encyclopedia of religion “Trinity”. C. J. Adams (Ed.). (Vol. 15). New York: Macmillan. 
14.    Gibbon, E. (1909). The history of the decline and fall of the Roman Empire .Methuen & Company. 
15.    Herbermann, C. G., & Pace, E. A. (1910). The Catholic Encyclopedia: "Monarchians"retrved: https://www.newadvent.org in2023-03-12
16.    Holden, A. (2002). Jehovah's Witnesses: portrait of a contemporary religious movement. Psychology Press.
17.    Jarnut, Jörg. (2002). Storia dei Longobardi (in Italian). Torino: Einaudi.
18.    Jones, A. H. M., Martindale, J. R., Morris, J., & Morris, J. (1971). The Prosopography of the Later Roman Empire: (Vol. 2). AD, pp. 395-527 (Vol. 2). Cambridge University Press.
19.    Loyn, Henry Royston. (1991). The Middle Ages. New York: Thames & Hudson.
20.    Mortimer, S. (2010). Reason and religion in the English revolution: the challenge of Socinianism. Cambridge university press.
21.    Newcome, W. (1817). The New Testament, in an Improved Version: Upon the Basis of Archbishop Newcome's New Translation: with a Corrected Text, and Notes Critical and Explanatory. Richard & Arthur Taylor.
22.    Parvis, S. (2006). Marcellus of Ancyra and the lost years of the Arian controversy. Oxford University Press on Demand.
23.    Percival, H. R. (Ed.). (1900). The seven ecumenical councils (Vol. 14). Scribner's.
24.    Schulthess, F. (1908). Die syrischen Kanones der Synoden von Nicaea bis Chalcedon: nebst einigen zugehörigen Dokumenten. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse. "Emperor Constantine's Edict against the Arians"fourthcentury.com.
25.    Swinburne, R. (1992). Revelation. Springer Netherlands. 
26.    Taylor, V. (1962). Does the New Testament Call Jesus God? The Expository Times.
27.    Van Kerckvoorde, C. M. C. E. (1993). An introduction to middle Dutch. Walter de Gruyter.
28.    Wilson, B. (1942). The Emphatic Diaglott New Testament. Interlinear Edition (Brooklyn, NY: Watchtower Bible and Tract Society,).