نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22081/jpt.2017.46085.1231

چکیده

چکیده
در الهیات مسیحی و همچنین در عرفان اسلامی سخن از «کلمه الهی» گفته شده که واسطه خلقت موجودات است. این کلمه الهی در مسیحیت همان لوگوس است که جملات اوَل انجیل یوحنا درباره آن است و در عرفان اسلامی « کلمه محمدیه» یا « حقیقت محمدیه » است.
این‌که حقیقت وجودی دو انسان یعنی حضرت عیسی(ع) و حضرت محمد(ص) مبدأ پیدایش دیگر موجودات است مصادیقی است از آموزه‌‌ای در مطالعات ادیان که به نام «نگرش انسانْ-جهانی» (anthropocosmic vision) مشهور شده است و در واقع از مشترکات عرفانی ادیان ابراهیمی اصیل است. با این حال میان الهیات مسیحی و عرفان اسلامی در شرح و تفصیل این مطلب تفاوت است. در مسیحیت کلمه الهی متجسد می‌شود یعنی جسمانیت می‌یابد و در جایگاه یکی از اشخاص ثلاثه تثلیث قرار می‌گیرد ولی در عرفان اسلامی کلمه «الهی» متجلی می‌شود بی‌آنکه از جایگاه تنزیهی خود بیرون آید. مقاله حاضر شرح و تفصیل این موضوع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

کلمه الهى: واسطه پیدایش موجودات در مسیحیت و اسلام

نویسنده [English]

  • Shahram Pazouki

چکیده [English]

چکیده
در الهیات مسیحی و همچنین در عرفان اسلامی سخن از «کلمه الهی» گفته شده که واسطه خلقت موجودات است. این کلمه الهی در مسیحیت همان لوگوس است که جملات اوَل انجیل یوحنا درباره آن است و در عرفان اسلامی « کلمه محمدیه» یا « حقیقت محمدیه » است.
این‌که حقیقت وجودی دو انسان یعنی حضرت عیسی(ع) و حضرت محمد(ص) مبدأ پیدایش دیگر موجودات است مصادیقی است از آموزه‌‌ای در مطالعات ادیان که به نام «نگرش انسانْ-جهانی» (anthropocosmic vision) مشهور شده است و در واقع از مشترکات عرفانی ادیان ابراهیمی اصیل است. با این حال میان الهیات مسیحی و عرفان اسلامی در شرح و تفصیل این مطلب تفاوت است. در مسیحیت کلمه الهی متجسد می‌شود یعنی جسمانیت می‌یابد و در جایگاه یکی از اشخاص ثلاثه تثلیث قرار می‌گیرد ولی در عرفان اسلامی کلمه «الهی» متجلی می‌شود بی‌آنکه از جایگاه تنزیهی خود بیرون آید. مقاله حاضر شرح و تفصیل این موضوع است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمه الهی
  • لوگوس
  • کلمه محمدیه
  • تجسَد
  • تجلَی
  • نگرش انسانْ-جهانی