اعتیاد اینترنتی از منظر اخلاقی و آسیب‌های اخلاقی آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

10.22081/jpt.2017.45457.1216

چکیده

امروزه استفاده از اینترنت جزء جدانشدنی زندگی انسان‌ها گشته است. از اینترنت در مدارس، دانشگاه ها، بانک ها، امور تجاری، ارتباط های اجتماعی و... استفاده می شود. با همه فوایدی که اینترنت برای پیشبرد زندگی اجتماعی به همراه دارد، آسیب هایی را نیز به دنبال داشته که یکی از آسیب ها، استفاده بیش‌ازحد از این فناوری بوده که از آن به اعتیاد اینترنتی تعبیر میشود. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد علل و زمینه‌های ایجاد اعتیاد اینترنتی انجام‌شده و آسیب‌هایی ازجمله آسیب های اخلاقی نام‌برده شده است. اگر فرض کنیم کاربر از اینترنت به‌صورت کاملاً اخلاقی استفاده میکند و هیچ‌گونه رفتار غیراخلاقی مثل هرزه‌نگاری، هرزه‌بینی، ارتباط صمیمی و خارج از شرع و اخلاق با غیرهمجنس و ... انجام نمی دهد، آیا استفاده بیش‌ازحد و افراطی از اینترنت به لحاظ اخلاقی مجاز است؟ آیا استفاده افراطی از اینترنت آسیب‌های اخلاقی به بار نمی‌آورد؟ در این مقاله به این مسائل از منظر اخلاق اسلامی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet addiction and moral problems in terms of ethics

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Shameli 1
  • ali reza alebouyeh 2
چکیده [English]

Today, the Internet has become an inseparable part of human life. The internet is used in schools, universities, banks, business and social relationships and etc. Although the Internet is beneficial for social life, but it has some problems that one of the problems is excessive use of this technology that is called Internet addiction. Till now a lot of research on the causes and context of the creation of internet addiction and its problems has been done, and in these research lots of problems including ethical problems has mentioned. If we assume that the user has used the Internet as quite ethical, and not doing any unethical behavior such as pornography and lewd nose out of order intimate relationship with a heterosexual religion, is excessive use of the internet morally wright? Is excessive use of the Internet cause moral problems? In this paper, these issues will be discussed from the perspective of Islamic morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Addiction"
  • "Internet addiction"
  • "ethics"
  • "applied ethics"
  • "Islamic ethics"